XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP

XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 11.-13. dubna 2019 v Hradci Králové. Hlavním tématem kongresu je „Kontroverze ve výživě“.