XXXIX. kongres SKVIMP Hradec Králové 1.–3.6.2023, Nové Adalbertinum

  • paralelní bloky
  • pozvaní zahraniční hosté
  • posterová sekce
  • recentní doporučení
  • sekce nutričních terapeutů
  • sympozia „hands on“
  • satelitní kurz IPVZ “Akutní metabolické stavy“