Vzdělávací granty Asociace výrobců klinické výživy u příležitosti konání nutritionDay 2015 uděleny

Asociace výrobců klinické výživy vyhodnotila příspěvky zaslané do soutěže „Náš nutritionDay 2015“ aneb jak jsme letošní nDay prožívali my. Odměny jsou poskytnuty ze Vzdělávacího grantu AVKV 2015 ve výši 35 000 Kč, určeného na podporu dalšího vzdělávání v oblasti klinické výživy.

Vítězné příspěvky:

  1. místo VFN Praha (hodnocení 36 bodů), vzdělávací grant 20.000 Kč
  2. místo Domov seniorů Zastávka u Brna (hodnocení 22 bodů), vzdělávací grant 10.000 Kč
  3. místo FN Brno (hodnocení 21 bodů) vzdělávací grant 5.000 Kč

Na dalších místech:

Ústřední vojenská nemocnice Praha (hodnocení 19 bodů), Thomayerova nemocnice Praha (hodnocení 16 bodů) a FN Plzeň (hodnocení 12 bodů).

Hodnoceny byly příspěvky ze všech pracovišť bez rozdílu kategorie (tj. oddělení nemocnic i domovy pro seniory a LDN), která se účastnila 19.11.2015 projektu nutritionDay. Hodnotící komise složená ze zástupců 6 společností sdružených v AVKV příspěvky hodnotila jednak podle obsahu, ale i nápaditosti a formy podání. Počet zařazených pacientů/klientů byl pro rozhodování pouze podpůrným údajem.

Asociace výrobců klinické výživy děkuje všem pracovištím, která se do soutěže „Náš nutritionDay 2015“ svými příspěvky zapojila a blahopřeje vítězům k získání vzdělávacího grantu.

Všechny příspěvky jsou ke zhlédnutí na adrese: www.avkv.cz/nday/nday.zip (223MB).

nutritionDay 2015

Mezinárodní projekt nutritionDay probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Do nutričního auditu bylo celosvětově nahlášeno 16 439 pacientů/klientů. Z České republiky 2307, z toho 268 na onkologických odděleních. Zařadili jsme se tak na třetí místo, po Rakousku a USA, v počtu auditovaných osob; aktuální počty jsou uvedeny na http://149.148.226.52/maps/.

AVKV podpořila projekt nutritionDay 2015 marketingově, logisticky i finančně částkou přesahující 200 000 Kč. Součástí této podpory bylo i vypsání vzdělávacího grantu AVKV 2015.

Asociace výrobců klinické výživy

Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) byla založena v polovině roku 2010 šesti předními mezinárodními společnostmi se zaměřením na klinickou výživu (Abbott Laboratories, B.Braun Medical, Baxter Czech, Fresenius Kabi, Nestlé Česko a Nutricia). Sdružuje společnosti, které poskytují produkty a služby pro zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacientů a lidí ohrožených podvýživou prostřednictvím specializovaných nutriční řešení.

Posláním AVKV je ve spolupráci se státními orgány, veřejnoprávními institucemi a odbornými subjekty vytvářet podmínky pro maximální dostupnost klinické výživy pacientům. Dále pak vytvářet vhodné prostředí, pro další rozvoj klinické výživy, aby mohl být co nejlépe využit její potenciál pro zlepšování zdraví pacientů trpících akutními nebo chronickými nemocemi. Nedílnou součástí poslání AVKV je i hájení práva pacientů v oblasti nutriční péče. Cílem je vytvořit a v každodenní praxi prosadit standardy v oblasti výživy ve formě právních norem, lékařských doporučení, úhradových vyhlášek. Asociace výrobců klinické výživy působí v České i Slovenské republice. Více informací na www.avkv.cz.