Setkání historie

 1. pracovní den (19.5.2006)
 2. pracovní den (listopad 2006)
 3. pracovní den (18.5.2007)
 4. pracovní den (16.11.2007)
 5. pracovní den (30.5.2008)
 6. pracovní den (24.10.2008)
 7. pracovní den (9.-10.10.2009)
 8. pracovní den (19.2.2010)
 9. pracovní den (15.10.2010)
 10. pracovní den
 11. pracovní den (11.11.2011)
 12. pracovní den (15.10.2010)
 13. pracovní den (23.11.2012)
 14. pracovní den
 15. pracovní den (29.11.2013)
 16. pracovní den (7.3.2014)
 17. pracovní den (28.11.2014)
 18. pracovní den (6.3.2015)
 19. pracovní den (27.11.2015)
 20. setkání PSDPV SKVIMP , Hradec Králové 18.3.2016 při XXXII. Mezinárodním kongresu SKVIMP
 21. setkání PSDPV, Praha, Thomayerova nemocnice 25.11.2016
 22. setkání PSDPV, Hradec Králové 31.3.2017 při XXXIII. Mezinárodním kongresu SKVIMP
 23. setkání PS DPV Brno, Masarykův onkologický ústav 24.11.2017
 24. setkání PSDPV Hradec Králové 6.4.2018
 25. setkání PS DPV Olomouc, FN Olomouc, 14.12.2018
 26. setkání PS DPV Hradec Králové, kongres SKVIMP, 12.4.2019
 27. setkání PSDPV Na Homolce Praha 15.11.2019

Setkání historie - podnabídka