Kontakt

vedoucí pracovní skupiny DPV

MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

IKEM, Klinika diabetologie

Vídeňská 1958/9,   140 21 Praha 4

email.:     pewo@ikem.cz

                   vyziva@ikem.cz