PODPORA PRO UKRAJINU

3.3.2022: Výbor Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP rozhodl o poskytnutí finanční pomoci občanům Ukrajiny ve výši 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Částka byla poukázána na účet Velvyslanectví Republiky Ukrajina – pomoc pro obranu Ukrajiny.

SKVIMP odsuzuje brutální napadení svobodné země a válku vedenou na svrchovaném území Ukrajiny armádou Ruska ve spolupráci s Běloruskem a považuje je za nepřátelské, nepřijatelné a trestuhodné jednání.

SKVIMP vyjadřuje solidaritu a podporu ukrajinským lékařům, sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, jakož i všem těžce zkoušeným občanům Ukrajiny.

Za výbor SKVIMP

Doc. MUDr. Pavel Těšínský,  předseda