Informovaný souhlas a souhlas etické komise

Informovaný souhlas pacienta

Každý pacient by měl vyjádřit informovaný souhlas se svou účastí na akci nutritionDay 2015. Jsou k dispozici vysvětlující texty i formulář souhlasu (samozřejmě v češtině) a celá akce je zaštítěna Etickou komisí Lékařské univerzity ve Vídni z 5. 2. 2015. Ve smyslu platných ustanovení EU je souhlas této etické komise platný i pro ostatní členské státy EU.

zde jsou informované souhlasy pacienta ke stažení.

Souhlasy etické komise

Přehled souhlasů etické komise Medical University of Wienna pro nutritionDay 2015.