Nemocnice a onkologická oddělení – krok za krokem

Pro účastníky nutričního auditu nDay jsou připraveny 4 dotazníky. Personál vyplňuje 2 dotazníky týkající se nutriční péče a zdravotního stavu pacientů. Pacienti vyplňují 2 stránkový dotazník, kde zodpovídají na otázky týkající se příjmu stravy, chuti k jídlu a změny hmotnosti.

  • List 1 – Oddělení: otázky týkající se organizace a struktury výživy na oddělení. Tento dotazník vyplňuje personál jednou pro každé oddělení. (1 strana/oddělení – čas pro vyplnění 1×10 min.)
  • List 2 – Seznam pacientů: zadávají se konkrétní informace vztahující se k nemoci pacienta a důvodu hospitalizace. Dotazník vyplňuje personál oddělení. Na jeden list lze zadat 8 pacientů. (1 řádka / 15 údajů – čas pro vyplnění 15 min./pacienta)
  • List 3a – Dotazník pacienta: zahrnuje dotazy na vývoj tělesné hmotnosti, příjem stravy, mobilitu a sociální kontakty. Tento dotazník vyplňuje pacient (1 strana – čas pro vyplnění 5 min.)
  • List 3b – Dotazník pacienta: obsahuje dotazy na chuť k jídlu, množství jídla a nápojů konzumovaných v průběhu nutritionDay.Tento dotazník vyplňuje pacient. Pokud je potřeba, pomozte pacientům s vyplněním dotazníku (1 strana – čas pro vyplnění 5 min.)
  • Dotazník hodnocení – Výsledky po 30 dnech: Zadává se hodnocení pacientů po 30 dnech od nutritionDay (propuštěn, stále v nemocnici, přeložen, úmrtí…). Dotazník vyplňuje personál 30 dní po konání nutritionDay (čas pro vyplnění jednoho pacienta 2 min.)

V případě přítomnosti onkologicky nemocného pacienta na oddělení, doporučujeme rovněž užít 3 speciální formuláře. Onkologické oddělení tyto formuláře používá automaticky pro všechny své pacienty.

  • List 1 – Oddělení onkologie: otázky týkající se organizace a struktury výživy, které jsou důležité pro léčbu onkologicky nemocného na oddělení. Tento dotazník vyplňuje jedenkrát personál oddělení. (1 strana – čas pro vyplnění 1×10 min.)
  • List 2 – Seznam pacientů onkologie: zadávají se údaje o diagnóze, stádiu a léčbě nádorového onemocnění a nutriční léčbě. Formulář vyplňuje personál oddělení . Na jeden list lze zadat 8 pacientů (1 pacient/řádka – čas potřebný k vyplnění 5 minut/pacienta).
  • List 3 – Dotazník pacienta onkologie: obsahuje otázky týkající se úbytku tělesné hmotnosti, důvodů změny chuti, příjmu stravy, fyzické aktivity, duševního stavu a užívání různých alternativních terapií. Tento dotazník vyplňuje onkologicky nemocný pacient na oddělení. Pokud je zapotřebí, pomozte s vyplněním (1 strana – čas potřebný k vyplnění 5 minut/pacient).

Po vyhodnocení ND 2015 obdržíte jednu hodnotící zprávu pro všechny pacienty na oddělení nemocnice a další dvě onkologické zprávy pro onkologicky nemocné pacienty.

Formuláře ke stažení

Nemocnice

Onkologická oddělení