LDN a DPS – krok za krokem

  • List 1. oddělení: otázky týkající se informací o organizaci struktuře výživy na oddělení. Tento dotazník vyplňuje zaměstnanec oddělení. (1 strana na oddělení – doba trvání 1×10 min.)
  • List 2. Obecné informace o klientech: uvádí se obecná charakteristika, nemoci, úroveň péče, mobilita a omezení příjmu potravy. Tento dotazník vyplňuje zaměstnanec oddělení. (1 řádek / 25 údajů / 5 minut / 1 klient)
  • List 2b. Mini Nutritional Assessment: slouží k posouzení nutričního stavu klientů. Zahrnuje otázky týkající se příjmu stravy, mobility, akutního onemocnění/ stresu, neuropsychologických problémů, indexu tělesné hmotnosti (BMI). (1 list, doba trvání 5 minut)
  • List 3a. Dotazník klienta: obsahuje dotazy na sledování telesné hmotnosti, stravovací návyky a sociální kontakty. Dotazník vyplňují klienti, pokud to není možné, tak příbuzní nebo ošetřující personál. (1 strana, doba trvání 5 minut)
  • List 3b. Dotazník klienta: zaznamená se příjem stravy v průběhu oběda v den konání nDay. otazník musí být dokončena do rezidenta. Dotazník vyplňují klienti, pokud to není možné, tak příbuzní nebo ošetřující personál. (1 strana, doba trvání 5 minut)
  • List Hodnocení výsledků: hodnotí se opakovaně stav klienta 60 dní po konání nDay, (místo pobytu klienta, současná tělesná hmotnost, hospitalizace( Dotazník musí být vyplněn zaměstnancem zařízení 60 dní po konání nDay. (doba trvání 2 min. / klient)

Formuláře ke stažení