JIP – krok za krokem

Pro účastníky nutričního auditu nDay jsou připraveny 4 dotazníky. Personál JIP vyplňuje 2 dotazníky týkající se nutriční péče a stavu pacientů. Pacienti vyplňují 2 stránkový dotazník, kde zodpovídají na otázky týkající se příjmu stravy, chuti k jídlu a změny hmotnosti.

  • 1. Oddělení: otázky týkající se informací o organizaci a struktuře výživy na oddělení. Tento dotazník vypňuje personál JIP. (1 strana/oddělení – čas pro vyplnění 1×10 min.)
  • 2. Obecné informace o pacientovi: zahrnuje informace o stavu pacientů (pohlaví/věk /hmotnost/výška atd.), datum přijetí na JIP a laboratorní výsledky. Dotazník vyplňuje personál JIP. (Čas pro vyplnění 15 min./pacienta)
  • 3. Obecné informace o pacientovi: zahrnuje otázky týkající se léčby (inzulínová/antibiotická léčba, atd.) a laboratorní výsledky. Dotazník vyplňuje personál JIP. (1 strana – čas pro vyplnění 15 min.)
  • 4. Výživa pacienta: obsahuje otázky týkající se enterální a parenterální výživy. Počet dní parenterální/enterální výživy, plánované množství kalorií na den a údaje jak se pacienti cítí. Dotazník vyplňuje personál JIP. (1 strana – čas pro vyplnění 15–20 min.)
  • Seznam pacientů a hodnocení výsledků: pacient se hodnotí opakovaně 60 dní po konání nDay (propuštěn, stále v nemocnici, přeložen, úmrtí…). Dotazník s výsledky vyplňuje personál JIP, musí být dokončen po 60 dnech od konání nutritionDay. (čas pro vyplnění 10 min./pacient)

Seznam nutričních přípravků

WHO ICD 10 Codes

Formuláře ke stažení