Co, kdy, jak – začněte včas!

Motto: Cokoliv co za to stojí, stojí za to dělat dobře.

doporučujeme ale již nyní projít jednotlivé kroky a udělat si poznámky do plánovacího kalendáře, abyste měli vše připraveno a nacvičeno čas. Podle našich zkušeností včasná příprava ušetří ohromný kus práce při samotném sběru dat.

Při první účasti v nutričním auditu nutitionDay je potřeba registrace a objednání kódů pro centrum a oddělení (jednotky). Přidělené kódy zůstávají v platnosti i v dalších letech, nemohou však být použity pro jiná oddělení. Kódy centra a oddělení budou uvedeny ve Vašem osobním účtu „my nutritionDay“. Tyto kódy zajišťují uživatelům anonymitu.

Informační materiály a pokyny jak postupovat krok za krokem Vám pomáhou v připravě. Přípravu nepodceňujte, minimalizujete tak případné problémy. Tady si můžete projít 10 hlavních kroků, které Vás čekají:

Podrobný návod krok za krokem naleznete v sekci 12 kroků k účasti.

Poznámky

  • nDay je organizován každoročně ve čtvrtek.
  • Účast je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální znalosti.
  • Zapojení je bezplatné pro všechny účastníky.
  • Dotazníky jsou k dispozici ve více než 15 různých jazycích.
  • Ve všech fázích auditu je zachována anonymita zúčastněných oddělení i pacientů.
  • Obvykle je dostačující ústní souhlas pacienta, v případě potřeby je k dispozici formulář pro písemný informovaný souhlas pacienta.