12 kroků k účasti na nutritionDay 2015

Video: návod na přihlášení k účasti na nutritionDay 2015

Kontrolní seznamy ke stažení

6 měsíců až 1 týden před nDay

 • 1. Registrace a objednání kódůZaregistrujte se nDay. Zvolte své uživatelské jméno a heslo pro osobní účet „My nD“. Obdržíte potvrzovací e-mail o úspěšném zpracování. Váš osobní účet zůstává v platnosti pro účast i v následujících letech.Po přihlášení do „My nD“ pomocí uživatelského jména a hesla objednejte kód pracoviště/centre code. Centre code objednejte pro všechna pracoviště, která chcete registrovat.Objednejte kód oddělení/unit code pro každou zúčastněnou jednotkou/oddělení. Přiřaďte oddělení k odpovídajícímu centru. Zkontrolujte, že jste vybrali správnou kategorii.Po úspěšném zpracování obdržíte potvrzovací e-mail s kódy.Kódy pro jednotky zůstávají v platnosti i do budoucna, proto si uložte potvrzovací e-mail. V případě, že se v dalších letech účastníte s jiným oddělením, objednejte nový unit code. V případě potřeby postupujte podle návodu krok za krokem.
 • 2. Národní etické předpisyNa www.nutritionday.org je k dispozici „Schválení etické komise“ z Lékařské univerzity ve Vídni, které se vztahuje i na Českou republiku. V případě potřeby lze na www.nutritionday.org použít připravený protokol studie.
 • 3. Informace týmu, definice odpovědnostiInformujte vedoucího pracoviště a pracovní tým o účasti Vašeho zařízení v projektu nDay. Obeznámenost všech pracovníků, lékařů, zdravotních sester i personálu pomůže k úspěšnému průběhu auditu nutriční péče. Pověřte jednu osobu jako koordinátora nDay, který bude odpovědný za přípravu a koordinaci.
 • 4. Test jednoho pacienta/klientaStáhněte si a namnožte dotazníky. Proveďte test s jedním pacientem/klientem. V případě potřeby mu s vyplněním dotazníku pomozte. Pro případné nejasnosti použijte formulář „Seznam vysvětlivek“ (pro nemocnice/onkoJIPLDN a DPS). Seznamte Váš personál s obsahem a posláním nDay a přesvědčte se, že rozumí postupu při sběru dat.

1 týden až 1 den před nDay

 • 5. Příprava formulářů a dotazníkůVytiskněte nebo zkopírujte dostatečný počet dotazníků a formulářů informovaných souhlasů pacienta. Postarejte se, aby pacienti/klienti k vyplňování dotazníků měli k dispozici psací potřeby. Určete osobu, která bude distribuovat a shromažďovat vyplněné dotazníky a informované souhlasy pacientů/klientů. V případě JIP stanovte rovněž osobu, která bude vyplňovat formuláře.
 • 6. Seznámení pacientů/klientů a příbuzných s nDay a získání jejich souhlasu s účastíInformujte viditelným způsobem (cedule, odznaky apod.) příbuzné, pacienty/klienty a personál o konání nDay a povzbuďte je k účasti a podpoře projektu. Rozdejte formuláře informovaných souhlasů pacienta. Následně formuláře vyberte.

Den nDay

Po skončení nDay

 • 8. Zadání dat do databázeZadejte svůj kód „My nD“ a přihlaste se ke vstupu do jednotky/oddělení, zadejte data a stáhněte zprávu pro jednotku/oddělení; v případě potřeby postupujte krok za krokem podle návodu.
 • 9. Kontrola dat a příprava zprávy za oddělení/unit reportBezprostředně po zadání dat do databáze zkontrolujte, zda jsou údaje zadány správně (v případě potřeby opravte či doplňte data).Po kontrole dat si stáhněte a vytiskněte zprávu pro jednotku/oddělení. Zpráva pro vaše oddělení bude k dispozici při zadání minimálního počtu 8 pacientů/klientů (zpráva bude dostupná po analýze dat v dubnu/květnu).

Po skončení nDay

 • 10. Shromáždění dat o pacientech/klientech a zadání výsledkůNemocnice a onkologická oddělení:Seznam pacientů doplňte uvedením jejich výsledků po 30 dnech od konání nDay a zadejte online do databáze. Přesvědčte se, že splníte limit k obdržení certifikátu nDay (výsledky musí být zadány nejméně pro 80 % všech pacientů zahrnutých v nDay). Uchovejte vyplněné dotazníky.JIP:Formulář JIP 5 Hodnocení výsledků – 60 dní doplňte uvedením výsledků po 60 dnech od konání nDay a zadejte online do databáze. Uchovejte vyplněné dotazníky. V případě potřeby postupujte krok za krokem podle návodu.LDN a DPS:Formulář Hodnocení výsledků – 6 měsíců doplňte výsledky klientů po 6 měsících od konání nDay a zadejte online do databáze. Přesvědčte se, že splňujete limit pro získání certifikátu nDay (výsledky zadány pro minimálně 80% klientů zařazených do nDay). Uchovejte vyplněné dotazníky. V případě potřeby postupujte krok za krokem podle návodu
 • 11. Kontrola dat & zpráva za oddělení/unit report (vč. zadaných výsledků)Zkontrolujte správnost zadávaných údajů okamžitě po jejich vložení a v případě potřeby data opravte či doplňteNemocnice a onkologická oddělení, LDN a DPS:Stáhněte si a vytiskněte zprávu s výsledky Vašeho oddělení bezprostředně po zadání dat. Vaše zpráva bude k dispozici, pokud vložíte data alespoň od 5 pacientů (klientů)JIP:Data můžete vkládat do online databáze po dobu 6 týdnů po daném termínu sběru dat, pak bude databáze uzavřena a žádná data již vkládat nepůjde. Zpráva s výsledky Vašeho pracoviště bude dostupná v dubnu až květnu 2016.

Závěr

 • 12. Interpretace & diskuseProdiskutujte získané výsledky se členy Vašeho týmu. Stáhněte si pomocné návody „Jak číst zprávy nutritionDay“ a „Jak využít a interpretovat výsledky z nutritionDay“. Promyslete, jak by bylo možné výsledky využít ke zlepšení nutriční péče na vašem pracovišti a vypracujte pro to potřebnou strategii.
 • Získání certifikátuVyplňte dotazník zpětné vazby (9 otázek) a certifikát vašeho oddělení stáhněte ze svého účtu „My nD“.Kritéria pro získání certifikátu:Nemocnice a onkologická oddělení, LDN a DPS:Do auditu musí být zahrnuto nejméně 8 pacientů (klientů). To je také minimální počet pro získání zprávy pro oddělení. Auditu se musí účastnit minimálně 60 % všech pacientů (klientů) přítomných na oddělení v nDay.Nemocnice:Do hodnocení po 30 dnech musí být zahrnuto minimálně 80 % z těch pacientů, kteří se zúčastnili nDay.

  LDN a DPS:

  Do hodnocení po 6 měsících od nDay musí být zahrnuto minimálně 80 % z těch klientů, kteří se zúčastnili nDay.

  JIP:

  Certifikát obdržíte na základě úspěšné účasti v nDay. Prosím, kontaktujete office@nutritionDay.org.