nutritionDay 2015

nutritionDay 2015 v České republice

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 proběhla mezinárodní aktivita nutritionDay 2015 mapující nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory). V rámci České republiky se zapojilo skoro 100 pracovišť a data jsou získávána od více než 3800 pacientů/klientů.

Data získaná od pacientů/klientů je možné vkládat do centrální databáze na www.nutritionday.org ode dne pořádání akce (19. 11. 2015) až do konce roku 2015.

Nezapomeňte také doplnit výstupní data, tedy stav pacientů oddělení nemocnic ke dni 19. 12. 2015, stav pacientů JIP ke dni 19. 1. 2016 a stav klientů domů s pečovatelskou službou ke dni 19. 5. 2016 (tedy po 30, 60 či 180 dnech od konání nutritionDay 2015).