Digitalizované sympozium: Chirurgický pacient a výživa

Vážené kolegyně a kolegové,
milí příznivci chirurgické perioperační péče,

dovolte, abych Vás pozval ke sledování webináře s tématem Chirurgický pacient a výživa. Primárním podnětem pro jeho vznik byla skutečnost, že od 1.5.2020 vznikla pro chirurga možnost předepisovat ambulantně sipping pro malnutriční pacienty.

 

Webinář je rozdělen do tří epizod:

-Ta první (Význam výživy v chirurgii) je věnována malnutrici jako významnému negativnímu faktoru pro výsledek operační léčby u chirurgických pacientů.

-Druhá epizoda (Screening malnutrice na ambulanci) detailně popisuje možné screeningové metody na detekci malnutrice běžně použitelné i v chirurgické ambulanci.

-Třetí část webináře (Preskripce sippingu chirurgem) se zabývá podmínkami pro omezenou možnost preskripce a uvádí praktické příklady z běžné praxe.

 

Webinář vznikl pod záštitou České chirurgické společnosti a Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Partnerem projektu je společnost NUTRICIA.

Přeji si, aby nová možnost omezeně preskribovat sipping pro malnutričního chirurgického pacienta vedla ke zlepšení předoperační přípravy i pooperační rehabilitace. Právě nutrice hraje významnou roli v perioperačním období a ovlivňuje stav našich pacientů.

Odborný garant projektu

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

primář Mezioborové JIP, Nemocnice Havířov
předseda sekce intenzivní péče

Videopřednášky jsou zařazeny do programu kontinuálního vzdělávání lékařů č.
 60548 a je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Po úspěšném absolvování testu získáváte certifikát ČLK se kredity.
Sympozium je aktivní do 25. 6. 2021

 

Vstup na registraci a webinář