Doporučené postupy pro enterální výživu (ESPEN)

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition

Pravděpodobně se pamatujete, že po všeobecné diskusi, ze které vyplynula jasná potřeba doporučených postupů pro oblast klinické výživy, oslovil před asi osmi lety výbor SKVIMP skupinu předních nutricionistů s výzvou k vypracování doporučených postupů pro nutriční intervenci, pro enterání výživu a pro parenterální výživu. Tyto relativně stručné dokumenty pokrývaly celou šíři nutriční intervence a byly publikovány v roce 2001 v bulletinu SKVIMP „Klinická výživa a intenzivní metabolická péče“. Už v té době se vedla další diskuse o možnostech jejich dalšího rozvinutí, o sjednocení rázu jednotlivých doporučení a o případné veřejné oponentuře zmíněných doporučení.

V té době se ale také začaly objevovat první verze doporučených postupů, vydaných Evropskou společností pro parenterální a enterální výživu ESPEN. Jednotlivé kapitoly (etika klinické výživy, enterální výživa v kardiologii a pneumologii, v gastroenterologii, v hepatologii atd.) se paralelně s doporučenými postupy pro enterální výživu v pediatrii spojily do jednolitého celku a byly vloni publikovány v časopisu Clinical Nutrition.

Diskuse o doporučených postupech SKVIMP se postupně změnila na diskusi o použitelnosti evropských doporučení v českých poměrech. Charakter doporučených postupů pro enterální výživu ESPEN a způsob důkazů, kterými jsou tato doporučení podložena, odpovídá všeobecně filosofii klinické výživy, tak jak je presentována naší společností. Vypracovávat paralelně s doporučeními ESPEN doporučení vlastní jen proto, aby to byla doporučení „naše“, se z tohoto úhlu pohledu se nejeví jako praktické.

S potěšením vám proto zde můžeme nabídnout ke stažení odborný český překlad jednotlivých kapitol doporučených postupů pro enterální výživu ESPEN. Věříme, že i přes všeobecnou znalost angličtiny přiblíží česká verze tato doporučení širokému okruhu zájemců o enterální výživu, lékařům všech oborů, nutričním terapeutkám, studentům i organizátorům zdravotnictví.

Doporučené postupy pro enterální výživu dospělých ESPEN:

Český překlad: prim. MUDr. Zuzana Grofová.
Text zatím neprošel jazykovou ani redakční úpravou.
Kapitoly označené (x) zatím nejsou přeloženy.
Originální text a autoři:
ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition

H. Lochs, L. Valentini, T. Schütz, S.P. Allison, P. Howard, C. Pichard, S.D. Anker, J. Arends, M.E. Assis-Camilo, M.M. Berger, YN Berner, E. Berry, G. Bodoky, A. Bondolfi, F. Bozzetti, M. Braga, E. Buehler, E. Cabré, N.J.M. Cano, T. Cederholm, M.A. Cicoira, P. Coti-Bertrand, E. Dardai, C.H.C. DeJong, N.E.P. Deutz, W. Druml, K. Fearon, E. Fiaccadori, L. Furniss, R. Grimble, F. Hammarqvist, L. Harsanyi, X. Hébuterne, B. Herbst, M. Hiesmayr, M. John, P. Jolliet, C. Jonkers-Schuitema, G. Kazandjiev, U. Körner, M. Koller, J. Kondrup, K.G. Kreymann, U.G. Kyle, A. Laviano, M. León-Sanz, O. Ljungqvist, D. Macallan, J. MacFie, M.M. Meguid, R. Meier, J.C. Melchior, B. Messing, N. Milinic, A. Milne, S. Muehlebach, M. Muscaritoli, G. Nitenberg, K. Norman, J. Ockenga, A. Ödlund-Olin, F. Oehmichen, J. Palmblad, A. Pap, P.U. Pedersen, M. Page-Rodebjer, M. Pertkievicz, M. Pirlich, M. Plauth, P. Ponikowski, C. Raguso, O. Riggio, H.P. Sauerwein, S.M. Schneider, A.M.W.J. Schols, A. Schwenk, G. Selga, L. Sobotka, P. Soeters, Z. Stanga, P. Tesinsky, G. Toigo, M.A.E. Van Bokhorst-de van der Schueren, G. Van den Berghe, W. Van Gemert, A. Van Gossum, D. Volkert, M. Von Meyenfeldt, A. Weimann, J. Wernerman, C. Wheatley
Clinical Nutrition 2006;25:177-360
http://www.espen.org/Education/guidelines.htm

Za výbor SKVIMP 5.8.2007 V. Pospíšil