Akce v roce 2022

 • kurzy F016
  • IPVZ – základní 22.2.-23.2, pokračovací 12.-13.5.2022 (atestace, F016)
  • Forsapi 4.-6.4.2022 pokračovací (F016)
 • Sympozium o morfologii a funkci střeva 21.-23.4. 2022
 • Sepse Ostrava 25.-29.4. 2022.
 • Workshop – Metodické doporučení pro zajištění stravování a nutriční péče VFN 27.-28.4 a 8.-9.6.22 VFN, Praha
 • konference Ardeapharma v Třeboni se bude konat 28.-29.4 2022
 • ČSIM Mikulov 19.-21.6.
 • SSPEV 22.-24.9 Martin, Slovensko
 • ČIS – Praha 6.-9-11.22 blok SKVIMP
 • PSDPV Brno 25.11.2022
 • Kongres ČAT 1.-3.12.2022 Brno blok SKVIMP