ONCA: Podvýživa pacientů snižuje šanci na uzdravení a prodražuje léčbu

Podvýživa spojená s nemocí negativně ovlivňuje léčbu pacientů v evropských zemích. Každý pacient by měl být systematicky testován, a pokud je v malnutrici či riziku jejího rozvoje, mít přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.

Mezinárodní kampaň Optimal Nutrition Care for All (Optimální nutriční péče pro všechny) byla zahájena s podporou Evropského parlamentu v roce 2014. Jedná se o iniciativu řady zainteresovaných stran, která si klade za cíl umožnit přístup k optimální nutriční péči pro všechny občany pomocí koordinace národních plánů a osvědčených postupů pro optimální nutriční péči v jednotlivých převážně v evropských zemích.

Zde je celá tisková zpráva ke stažení (PDF).

Tiskova zprava_ONCA_19052017