Výbor společnosti

Předseda

doc. MUDr. Pavel Těšínský
pracoviště: JIMP, II. interní klinika, pav. S1, FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 168 144
email: pavel.tesinsky@fnkv.cztesinsky@centrum.cz

Místopředseda

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
pracoviště: II. interní klinika, FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
tel: 261 083 781
email: pavel.kohout@ftn.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.
pracoviště: JIP, IV. interní klinika, VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 962 869
email: fnova@lf1.cuni.cz

Sekretářka

Bc. Vladimíra Šmejkalová
Pracoviště: II. interní klinika, FNKV a 3. LF UK
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
email: vladimira.smejkalova@fnkv.cz

Pokladník

MUDr. Havel Eduard, Ph.D.
pracoviště: JIP, Chirurgická klinika – FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 890
email: havele@lfhk.cuni.cz

Členové výboru

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
pracoviště: Centrum pro výzkum a vývoj, LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 154 (166)
email: zadak@lfhk.cuni.cz

prim. MUDr. Václav Pospíšil
pracoviště: Interní odd., Nemocnice
U Nemocnice 1161
363 01 Ostrov nad Ohří
tel: 353 612 500
email: kuma.pospisil@seznam.cz

prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.
pracoviště: II. interní klinika, 3. LF UK FN KV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 102 233
email: michal.andel@lf3.cuni.cz

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
pracoviště: Mezioborová JIP
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov 1
tel: 596 491 687
email: igor.satinsky@nsphav.cz

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
pracoviště: Klinika gerontologická a metabolická, FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 231
email: pustik@lfhk.cuni.cz

MUDr. Petr Beneš
pracoviště: Interní odd., Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257 272 647
email: petr.benes@homolka.cz

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
pracoviště: Klinika gerontologická a metabolická, FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 403
email: janmanak@usa.net

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
pracoviště: KDDL VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
121 09 Praha 2
tel: 224 967 777
email: peter.szitanyi@vfn.cz

Předseda RK

prof. MUDr. Vladimír Teplan, CSc.
pracoviště: Klinika nefrologie, IKEM
Vídeňská 800
140 21 Praha 4 – Krč
tel: 261 363 181
email: vladimir.teplan@seznam.cz

Členové RK

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
pracoviště: JIP, Interní klinika, FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel: 224 434 051
email: jiri.charvat@fnmotol.cz