Výbor společnosti

Předseda

doc. MUDr. Pavel Těšínský
pracoviště:  Interní klinika, pav. S1, 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 168 144
email: pavel.tesinsky@fnkv.cztesinsky@centrum.cz

Místopředseda

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
pracoviště: Interní klinika 3. LF UK a FTN – přednosta
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
tel: 261 083 781
email: pavel.kohout@ftn.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.
pracoviště: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 962 869
email: frantisek.novak@lf1.cuni.cz

Sekretářka

Eva Krátká
Pracoviště: Interní klinika 3. LF UK a FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4- Krč
tel: 261 082 295
email: eva.kratka@ftn.cz

Pokladník

MUDr. Havel Eduard, Ph.D.
pracoviště: JIP, Chirurgická klinika – LF UK a FN HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 890
email: havele@lfhk.cuni.cz

Členové výboru

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (čestný předseda)
pracoviště: Centrum pro výzkum a vývoj, LF UK a FN HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 154 (166)
email: zadak@lfhk.cuni.cz

prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.
pracoviště: Interní klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 163 685
email: michal.andel@lf3.cuni.cz

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
pracoviště: Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov 1
tel: 596 491 823
email: igor.satinsky@nsphav.cz

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
pracoviště: III. Interní gerontometabolická klinika LF UK a FN HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 231
email: pustik@lfhk.cuni.cz

MUDr. Petr Beneš
pracoviště: Interní odd., Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257 272 647
email: petr.benes@homolka.cz

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
pracoviště: III. Interní gerontometabolická klinika LF UK a FN HK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 403
email: janmanak@usa.net

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
pracoviště: KPDPM 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
121 09 Praha 2
tel: 224 967 077
email: peter.szitanyi@vfn.cz

MUDr. Michal Šenkyřík
Pracoviště:  Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
62500 Brno
tel.: 53223 2063Jihlavská 20Ke Karlovu 2
email.: Senkyrik.Michal@fnbrno.cz

 

Přizvaní členové

prim. MUDr. Václav Pospíšil
pracoviště: Interní odd., Nemocnice Ostrov s.r.o.
U Nemocnice 1161
363 01 Ostrov
tel: 353 612 500
email: kuma.pospisil@seznam.cz

MUDr. Petr Wohl, Ph.D.
pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 236 053 375
email: petr.wohl@ikem.cz

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
pracoviště: Interní klinika 3 LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 162 315
email: jan.gojda@fnk.cz

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.
pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika
Jihlavská 340/20
625 00 Brno
tel: 532 233 642
email: tucek.stepan@fnbrno.cz

Mgr. Lucie Růžičková
pracoviště: Oddělení nutričních terapeutů VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 969 117
email: lucie.ruzickova2@vfn.cz

Předseda RK

prof. MUDr. Vladimír Teplan, CSc.
pracoviště: : Interna a nefrologie, Poliklinika Modřany
Soukalova 3353/3
143 00 Praha 12
tel: 241 047 387
email: vladimir.teplan@seznam.cz

Členové RK

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
pracoviště: JIP, Interní klinika, FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel: 224 434 051
email: jiri.charvat@fnmotol.cz