Jak se stát členem

Kdo se může stát členem SKVIMP?

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) je odborná společnost, která je součástí – organizační složkou – České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Členství ve SKVIMP je proto vzájemně podmíněno členstvím v ČLS JEP.

Řádným členem SKVIMP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a SKVIMP, zaváže se přispívat k jejich plnění a přihlásí se písemně k členství v ČLS JEP a současně ve SKVIMP. Členem ČLS JEP a tedy i SKVIMP se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Členem se může stát občan České republiky i cizinec.

Řádný člen ČLS JEP může být současně členem neomezeného počtu organizačních složek ČLS JEP (tedy odborných společností a lékařských spolků), do každé této organizace je ale třeba se přihlásit samostatnou přihláškou.

Co mi přinese členství ve SKVIMP?

  • Slevu na registraci na kongres SKVIMP
  • možnost slevy na poplatku – blokového členství v ESPEN
  • časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa
  • přístup do členské sekce webu.

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s problematikou GDPR věnujte prosím pozornost těmto předpsům:

  • Směrnice č. 1 2018 (GDPR)
  • Příloha č. 1 se týká nečlenů ČLS JEP (tzn. subjektů vně ČLS JEP). Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být vyžadován např. při akcích, kde bude nečlen ČLS JEP přednášet a budete chtít jeho přednášku/fotografie atd. nahrávat nebo zveřejňovat na webu, v časopise apod.
  • Příloha č. 2 se týká partnerů, kteří pro ČLS JEP a její OS smluvně zpracovávají osobní údaje (např. při správě webových stránek, distribuci časopisů atd.). V těchto případech je nutné podepsat Smlouvu o zpracovávání osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem.
  • Příloha č. 3 se bude týkat nových zaměstnanců ČLS JEP (např. pracovníci sekretariátů organizačních složek; činnosti na DPP a DPČ).
  • Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Co se stane po podání přihlášky?

Řádně vyplněnou a zaslanou přihlášku přijme oddělení členské evidence ČLS JEP a po registraci ji předá výboru odborné společnosti k vyjádření, v tomto případě sekretáři výboru SKVIMP.

Pokud výbor SKVIMP neshledá žádné objektivní překážky v případném členství žadatele, potvrdí na přihlášce doporučující stanovisko a přihlášku obratem předá zpět na oddělení členské evidence ČLS JEP, kde dokončí formální postup přijetí za člena a o výsledku žadatele vyrozumí.

Přihláška do SKVIMP

Zájemce o členství ve SKVIMP vyplní žádost o přijetí – přihlášku, ve formuláři vybrat 58-Česká společnost klinické výživy a intenzívní metabolické péče:

Přihláška do ČLS JEP – odkaz na web

V případě potíží s vyplněním přihlášky se na nás prosím obraťte.

 

Zájem o blokové členství v ESPEN

Zájemce o cenově zvýhodněné blokové členství v ESPEN- obraťte se mailem na info@skvimp.cz, zprocesujeme zařazení na seznam blokových členů a dohodneme podmínky úhrady.