Nutrition Day 2019 je už 7.11.2019

blíže viz https://www.nutritionday.org/

 

Informační list v češtině.

 

Průvodní dopis pro koordinátory:

Vážení koordinátoři nutritionDay (nDay) 2019,

Pro Vaše pohodlí zasíláme v příloze všechny formuláře, potřebné pro nutriční audit Nutrition Day 2019, a to jak na lůžkových odděleních nemocnic včetně onkologických oddělení, tak na jednotkách intenzivní péče, a v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče (léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory).  Druhou přílohu tvoří dokument, obsahující vysvětlivky k formulářům, na které se můžete obracet v případě nejistoty, jak vyplnit jednotlivé položky.

Veškeré informace a formuláře nDay najdete také na webových stránkách projektu www.nutritionday.org.

Doporučujeme zkusit si vyplnit formuláře s jedním pacientem jako test před samotným Nutričním dnem 2019, tedy před 7. listopadem.  A také seznámit personál oddělení s obsahem a posláním Nutričního dne a postupem při sběru dat.

Na dotazy rádi odpovíme na  nemocnicni.stravovani@cant.cz.

Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.