Možnost preskripce sippingu chirurgem od 1.5.2020

Vážené kolegyně a kolegové,

jedná se o poměrně čerstvou informaci –  o možnosti, že od 1.5.2020 každý chirurg může nyní za určitých podmínek předepisovat sipping. Jedná se o významnou možnost, jak aktivně ovlivnit předoperační nebo pooperační malnutrici. Tato skutečnost je výsledkem několikaletého jednání se SÚKL.

 

Takže:

od 1.5. 2020 může chirurg (tj. lékař se specializací chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie) předepisovat klinickou výživu s úhradou zdravotní pojišťovny za přesně stanovených podmínek i pokud není držitelem nutriční licence F016:

Přípravky ATC skupiny V06XX – referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny:

 

  1. Na dobu maximálně 4 týdnů.
  2. V množství obsahujícím maximálně 600 kcal/den
  3. Podmínkou je časová nebo místní nedostupnost nutriční ambulance a dokumentace nutričního rizika na základě provedeného nutričního screeningu PSNPO s výsledným skóre 2 – 4 nebo MUST 2 a více bodů nebo MNA-SF 7 a méně bodů nebo NRS 2002 se skóre 3 a více bodů řádně zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci

 

Na webových stránkách České chirurgické společnosti (sekce intenzivní péče) je k dispozici stručný návod, jak preskribovat, seznam přípravků referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny a screeningové nástroje – PSNPO, MUST, MNA-SF, NRS 2002.

Blíže také v sekci Dokumenty – informace pro praxi

S pozdravem

 

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

člen výboru SKVIMP

předseda sekce intenzivní péče ČCHS