Kontakt

E-mail

info@skvimp.cz

Zřizovatel SKVIMP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

IČO: 00444359