XXXVII. Mezinárodní kongres SKVIMP (2021)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXXVII. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Klinická výživa a metabolismus – most mezi obory medicíny

Termín a místo konání

16.-18. 9. 2021, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • Výživa v akutních stavech
 • Selhání střeva
 • Lipidy ve výživě
 • Nemocniční výživa
 • Energetický metabolismus
 • Gastroenterologie
 • Onkologie
 • Potraviny
 • Dietologie
 • Dysfagie
 • Neurologie
 • Chirurgie
 • Tekutiny a minerály
 • Výživa a minerály

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Součástí odborného programu bude:

 • Přednášky našich a zahraničních odborníků
 • Samostatná sekce nutričních terapeutů
 • Posterová sekce
 • Recentní doporučení
 • Paralelní bloky
 • Workshopy a sympozia

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kongresové poplatky, platba

 

Kongresový poplatek je rozdělen do dvou kategorií a je možné zajistit si účast na celý kongres (3 dny) nebo pouze na jeden vybraný den:

Kategorie A: lékař, farmaceut, ostatní VŠ a další pracovníci mimo kategorii B:

 • člen SKVIMP: 1200,- Kč (jednodenní varianta: 720,- Kč)
 • nečlen SKVIMP: 1700,- Kč (jednodenní varianta: 1000,- Kč)

Kategorie B: zdravotní sestra, nutriční terapeut a další SZP – zaměstnanec zdravotnického zařízení či zařízení sociálních služeb:

 • člen SKVIMP: 300,- Kč (jednodenní varianta: 180,- Kč)
 • nečlen SKVIMP: 550,- Kč (jednodenní varianta: 350,- Kč)

Vstupenka pro 1 osobu na společenský večer s rautem dne 16. 9. 2021: 400,- Kč

Způsob plateb: Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno převodem, informace k platbě obdržíte po vyplnění on-line přihlášky na kongres. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Uzávěrka on-line přihlášek byla 31. 8. 2021.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu  sourkova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů   19. července 2021 ve 24:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 19. 7. 2021 ve 24:00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2021

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 17. 9. 2021 (pátek) je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 16. 9. 2021 (čtvrtek) proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 31. 8. 2021.

Ubytování

Závaznou rezervaci ubytování v hotelu Nové Adalbertinum (v místě konání konference) a v hotelu Grand nutno provést v rámci vyplňování přihlášky na akci. Ubytování si každý z účastníků hradí sám přímo v recepci hotelu.

 

NOVÉ ADALBERTINUM (Velké náměstí 32, HK)
http://www.noveadalbertinum.cz
Ceny ubytování (včetně DPH, snídaně):

 • jednolůžkový pokoj – 1350,- Kč/pokoj/noc
 • dvoulůžkový pokoj – 1680,- Kč/pokoj/noc
 • třílůžkový pokoj – 2190,- Kč/pokoj/noc

 

HOTEL GRAND (tř. ČSA 295, HK)
http://www.grandhk.cz
Ceny ubytování (včetně DPH, snídaně):

 • jednolůžkový pokoj – 1750,- Kč/pokoj/noc
 • dvoulůžkový pokoj – 1850,- Kč/pokoj/noc

Ubytování v dalších hotelech či ubytovacím zařízení si každý účastník zajišťuje i hradí sám.

Možnosti dalšího ubytování v Hradci Králové:

V Hradci Králové je k dispozici mnoho dalších ubytovacích kapacit. Při zrušení objednaného ubytování platí storno podmínky daného hotelu.

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň, http://www.euroverlag.cz
kontaktní osoba: Martina Šourková
tel. +420 377 421 040, mobil +420 724 093 943, e-mail: 
sourkova@euroverlag.cz

 

Partneři kongresu

Generální partner

 

 

Hlavní partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní partneři

 

 

Vystavovatelé

Ostatní vystavovatelé

 

 

Zdravotnické nakladatelství GALÉN