XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP (2019)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXXV. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Kontroverze ve výživě

Podtéma: Klinická výživa – most mezi vědou a praxí

Termín a místo konání

11. – 13. 4. 2019, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • Výživa a hojení
 • Výživa a rehabilitace
 • Sportovní medicína a výživa
 • Chirurgie
 • Intenzivní péče
 • Onkologie
 • Pediatrie
 • PEG u seniorů s demencí
 • Domácí parenterální výživa
 • Výživa a osteologie
 • Vláknina a umělá sladidla v potravinách
 • Nepřímá kalorimetrie
 • Tělesné složení
 • Cévní vstupy
 • Pacient s dlouhodobým vstupem v nemocnici
 • Péče o vstupy pro enterální výživu
 • Optimální nutriční péče pro každého (ONKa)

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

 • Přednášky našich a zahraničních odborníků
 • Samostatná sesterská sekce
 • Samostatná sekce nutričních terapeutů
 • Posterová sekce
 • Recentní doporučení
 • Paralelní bloky

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kongresové poplatky, platba

Kongresový poplatek je rozdělen do dvou kategorií a je možné zajistit si účast na celý kongres (3 dny) nebo pouze na jeden vybraný den:

Kategorie A: lékař, farmaceut, ostatní VŠ a další pracovníci mimo kategorii B:

 • člen SKVIMP: 1200 Kč (jednodenní varianta: 720 Kč)
 • nečlen SKVIMP: 1700 Kč (jednodenní varianta: 1000 Kč)

Kategorie B: zdravotní sestra, nutriční terapeut a další SZP – zaměstnanec zdravotnického zařízení či zařízení sociálních služeb:

 • člen SKVIMP: 300 Kč (jednodenní varianta: 180 Kč)
 • nečlen SKVIMP: 550 Kč (jednodenní varianta: 350 Kč)

Vstupenka pro 1 osobu na společenský večer s rautem dne 11. 4. 2019: 350 Kč

Způsob plateb: Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno převodem, informace k platbě obdržíte po vyplnění on-line přihlášky na kongres. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Uzávěrka on-line přihlášek: 31. 3. 2019.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 28. února 2019 ve 24:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 28. 2. 2019 ve 24:00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2019

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 12. 4. 2019 (pátek) je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 11. 4. 2019 (čtvrtek) proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 31. 3. 2019.

Ubytování

Aktualizace 11. 2. 2019: Ubytování v hotelech Nové Adalbertinum a Grand je již bohužel obsazené.

Závaznou rezervaci ubytování v hotelu Nové Adalbertinum (v místě konání konference) a v hotelu Grand lze provést v rámci vyplňování přihlášky na akci. Ubytování si každý z účastníků hradí sám přímo v recepci hotelu.

Hotel Nové Adalbertinum (Velké náměstí 32, Hradec Králové)
Ceny ubytování (včetně DPH, snídaně):

 • jednolůžkový pokoj – 1350 Kč/pokoj/noc
 • dvoulůžkový pokoj – 1680 Kč/pokoj/noc
 • třílůžkový pokoj – 2150 Kč/pokoj/noc

Hotel Grand (tř. ČSA 295, Hradec Králové)
Ceny ubytování (včetně DPH, snídaně):

 • jednolůžkový pokoj – 1550 Kč/pokoj/noc
 • dvoulůžkový pokoj – 1850 Kč/pokoj/noc

Ubytování v dalších hotelech či ubytovacím zařízení si každý účastník zajišťuje i hradí sám.

Možnosti dalšího ubytování v Hradci Králové:

V Hradci Králové je k dispozici mnoho dalších ubytovacích kapacit. Při zrušení objednaného ubytování platí storno podmínky daného hotelu.

Hlavní partneři

Vystavovatelé:

 

Ostatní vystavovatelé

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
kontaktní osoba:
Martina Ludvíková
tel. (+420) 377 421 040, mobil (+420) 724 841 047
e-mail: ludvikova@euroverlag.cz