XXXIX. Mezinárodní kongres SKVIMP (2023)

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXXIX. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Nutriční péče jako lidské právo

Termín a místo konání

1.- 3. 6. 2023, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • Výživa v akutních stavech
 • Diagnostika malnutrice
 • Tekutiny a minerály
 • Potraviny
 • Ambulantní nutriční péče
 • Výživa v paliativní péči
 • Lipidy a metabolismus
 • Výživa v klinických oborech
 • Nutriční péče v sociálních službách
 • Nemocniční výživa
 • Poruchy metabolismu
 • Enterální výživa
 • Domácí parenterální výživa
 • Cévní vstupy
 • Mikronutrienty
 • Proteiny v PZLÚ
 • Etické aspekty
 • Právo a výživa

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Součástí odborného programu bude:

 • Přednášky našich a zahraničních odborníků
 • Originální sdělení
 • Posterová sekce
 • Samostatná sekce nutričních terapeutů
 • Doporučené postupy
 • Paralelní bloky
 • Workshopy a sympozia
 • Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci
 • Výstava a prezentace partnerů
 • Kulatý stůl na téma: Dostupnost nutriční péče

 

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kongresové poplatky, platba

 

Kongresový poplatek je rozdělen do těchto kategorií:

Kategorie A: lékař, farmaceut, ostatní VŠ a další pracovníci mimo kategorii B:

 • člen SKVIMP: 1900,- Kč
 • nečlen SKVIMP: 2400,- Kč

Kategorie B: zdravotní sestra, nutriční terapeut a další SZP – zaměstnanec zdravotnického zařízení či zařízení sociálních služeb:

 • člen SKVIMP: 950,- Kč
 • nečlen SKVIMP: 1200,- Kč

Vstupenka pro 1 osobu na společenský večer s rautem dne 1. 6. 2023: 850,- Kč

Způsob plateb: Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno převodem, informace k platbě obdržíte po vyplnění on-line přihlášky na kongres. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.) Potvrzení Vám přijde na mailovou adresu, kterou jste vypsali do on-line přihlášky Pro zrychlení procesu registrace na místě žádáme všechny registrované o maximální možnou preferenci platby předem. Pokud chce účastník z nějakého důvodu zaplatit registrační poplatek až přímo na místě, je nutné toto uvést do poznámky v registraci. Platba na místě je pak možné pouze hotově v Českých korunách. Děkujeme za pochopení.

 

Přihlášky účastníků

Uzávěrka on-line přihlášek skončila 14. 5. 2023.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Název začněte velkým písmenem – tučně.

Jména autorů – uveďte příjmení a poté iniciálou křestního jména s tečkou bez titulů. Následuje název zdravotnického zařízení nebo pracoviště. Pokud je více spoluautorů, uveďte pracoviště všech spoluautorů.

Za gramatickou a formální správnost odpovídají autoři.

 

Abstrakty k VYZVANÝM přednáškám zasílejte e-mailem na adresu  sourkova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů   16. dubna 2023 ve 24:00 hodin SEČ.

Abstrakty k NEVYZVANÝM přednáškám zasílejte e-mailem na adresu  sourkova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů  28. února 2023 ve 24:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

 

Přednášejícímu bude odpuštěn kongresový poplatek.

Pokud je více autorů jednoho abstraktu, bude kongresový poplatek odpuštěn pouze jednomu z nich.

Přednášejícím nebude ze strany výboru či organizátora akci zajišťováno ani hrazeno ubytování.

Důležitá data

Uzávěrka vyzvaných abstraktů: 16. 4. 2023 ve 24:00 hod. SEČ

Uzávěrka nevyzvaných abstraktů: 28. 2. 2023 ve 24:00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 14. 5. 2023

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 2. 6. 2023 (pátek) je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 1. 6. 2023 (čtvrtek) proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 14. 5. 2023.

Ubytování

Ubytování si musí účastníci zajistit a hradit sami.

Možnosti ubytování v Hradci Králové:

V Hradci Králové je k dispozici mnoho dalších ubytovacích kapacit. Při zrušení objednaného ubytování platí storno podmínky daného hotelu.

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG PLUS s. r. o.
Toužimská 25, 323 00 Plzeň, 
http://www.euroverlag.cz
kontaktní osoba: Martina Šourková
mobil +420 724 093 943, e-mail: 
sourkova@euroverlag.cz

0272650365/0300 ČSOB Plzeň

Partneři kongresu

Generální partner

Hlavní partneři

 

 

 

 

Partner

 

Vystavovatelé: