XXXIII. mezinárodní kongres SKVIMP (2017)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXXIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Výživa integruje medicínu: od jednotlivých živin ke klinické praxi

Termín a místo konání

30. 3. – 1. 4. 2017, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • Optimální nutriční péče pro každého (ONKa) v ČR
 • Voda a minerály
 • Sacharidy
 • Lipidy
 • Aminokyseliny a bílkoviny
 • Gluten
 • Mléko
 • Maso
 • Vláknina
 • Mikronutrienty
 • Nové doporučené postupy a guidelines

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Součástí odborného programu bude:

 • přednášky našich a zahraničních odborníků
 • samostatná sesterská sekce
 • samostatná sekce nutričních terapeutů
 • posterová sekce
 • kulatý stůl
 • technika parenterální a enterální výživy

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kongresové poplatky, platba

Kongresový poplatek je rozdělen do dvou kategorií a je možné zajistit si účast na celý kongres (3 dny) nebo pouze na jeden vybraný den:

Kategorie A: lékař, farmaceut, ostatní VŠ a další pracovníci mimo kategorii B:

 • člen SKVIMP: 1200,- Kč (jednodenní varianta: 720,- Kč)
 • nečlen SKVIMP: 1500,- Kč (jednodenní varianta: 900,- Kč)

Kategorie B: zdravotní sestra, nutriční terapeut a další SZP – zaměstnanec zdravotnického zařízení či zařízení sociálních služeb:

 • člen SKVIMP: 300,- Kč (jednodenní varianta: 180,- Kč)
 • nečlen SKVIMP: 500,- Kč (jednodenní varianta: 300,- Kč)

Vstupenka pro 1 osobu na společenský večer s rautem dne 30. 3. 2017: 300,- Kč

Způsob plateb: Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek je 22. 3. 2017.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 14. února 2017 ve 24:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 14. 2. 2017 ve 24:00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 22. 3. 2017

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 31. 3. 2017 (pátek) je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 30. 3. 2017 (čtvrtek) proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 22. 3. 2017.

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje i hradí sám.

Partneři kongresu

Generální partneři

Partneři a vystavovatelé

 

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň