XXXII. mezinárodní kongres SKVIMP (2016)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXXII. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Optimální nutriční péče pro každého

Termín a místo konání

17. – 19. 3. 2016, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • Optimální nutriční péče pro každého (ONKa) v ČR
 • Nutriční Den 2015
 • Nutriční péče v primární praxi
 • Nutriční péče v odborných ambulancích
 • Nutriční péče na standardních lůžkách
 • Nutriční péče na lůžkách intenzivní péče
 • Nutriční péče na lůžkách následné péče
 • Nutriční péče v sociálních ústavech
 • Dietologie v primární péči
 • Mléko jako potravina
 • Speciální nutriční péče:
  – Onkologie
  – Gastroenterologie a enterální výživa
  – Perioperační výživa
 • Domácí parenterální výživa
 • Cévní přístupy pro parenterální výživu
 • Parenterální formule

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Součástí odborného programu bude:

 • blok přednášek sesterské sekce
 • blok přednášek nutričních terapeutů

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kongresové poplatky, platba

 • Kongresový poplatek:Lékař – člen SKVIMP: 1200,- Kč, nečlen SKVIMP: 1500,- Kč
  Nelékař – člen SKVIMP: 600,- Kč, nečlen SKVIMP: 800,- Kč
 • Vstup na společenský večer s rautem dne 17. 3. 2016 – vstupenka pro 1 osobu: 300,- Kč
 • Způsob plateb:
  Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek je 9. 3. 2016.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 29. ledna 2016 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 29. 1. 2016 ve 12:00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 9. 3. 2016

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 18. 3. 2016 je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 17. 3. 2016 proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 9. 3. 2016.

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje i hradí sám.

Partneři kongresu

Vystavovatelé

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň