XXXI. mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy (2015)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXXI. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP
a
1. česko-slovenský kongres klinické výživy

na téma

Od vědy k praxi, od buňky k člověku

Termín a místo konání

5. – 7. 3. 2015, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • Energetický metabolismus
 • Nemocné střevo: proliferace a regenerace
 • Akutní stavy, stres, trauma, zánět
 • Aterosklerosa a degenerativní choroby
 • Infekce
 • HPN
 • HEN
 • Dietologie
 • Potravinářství
 • Vývoj a výživa dítěte

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Součástí odborného programu budou:

 • bloky přednášek sesterské sekce
 • blok pracovní skupiny dietologie
 • „kulatý stůl“ na téma Evidence a řešení malnutrice v nemocnicích, Nutrition Day

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kongresové poplatky, platba

 • Kongresový poplatek:
  Lékař – člen SKVIMP: 1200,- Kč, nečlen SKVIMP: 1500,- Kč
  Nelékař – člen SKVIMP: 600,- Kč, nečlen SKVIMP: 800,- Kč
 • Vstup na společenský večer s rautem dne 5. 3. 2015 – vstupenka pro 1 osobu: 300,- Kč
 • Způsob plateb:
  Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek je 22. 2. 2015.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 6. února 2015 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 6. 2. 2015 ve 12:00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2015

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 6. 3. 2015 je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 5. 3. 2015 proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 22. 2. 2015.

Ubytování

Ubytování v dalších hotelech či ubytovacím zařízení si každý účastník zajišťuje i hradí sám.

Hlavní partneři kongresu

 

 

 

 

 

 

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň