XXX. mezinárodní kongres SKVIMP (2014)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXX. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy?

Termín a místo konání

6. – 8. 3. 2014, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • Výživa, potraviny a nutriční doplňky v…
  – preventivní péči
  – akutní péči
  – chronické péči
  – paliativní péči
  – intenzivní péči
  – v rekonvalescenci
 • Kvalita a bezpečnost potravin a mýty ve výživě a dietologii
 • Domácí enterální výživa
 • Domácí parenterální výživa

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Součástí odborného programu budou:

 • tři samostatné bloky přednášek sesterské sekce:
  1. Jak poznat malnutrici?
  2. Jak nakrmit pacienta?
  3. Jak aplikovat umělou výživu?
 • blok pracovní skupiny dietologie
 • „kulatý stůl“ týkající se aktuálních problémů legislativy a úhrad klinické výživy.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kongresové poplatky, platba

 • Kongresový poplatek:Lékař – člen SKVIMP: 1300,- Kč, nečlen SKVIMP: 1600,- Kč
  Nelékař – člen SKVIMP: 700,- Kč, nečlen SKVIMP: 900,- Kč
 • Vstup na společenský večer s rautem dne 6. 3. 2014 – vstupenka pro 1 osobu: 300,- Kč
 • Způsob plateb:
  Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu. (pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek je 23. 2. 2014.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 7. února 2014 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 7. 2. 2014 ve 12:00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 23. 2. 2014

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 7. 3. 2014 je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 6. 3. 2014 proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 23. 2. 2014.

Ubytování

Závaznou rezervaci ubytování v hotelu Nové Adalbertinum (v místě konání konference) lze provést v rámci vyplňování přihlášky na akci. Ubytování si každý z účastníků hradí sám přímo v recepci hotelu.

Ceny ubytování (včetně DPH, snídaně):

 • jednolůžkový pokoj – 1100,- Kč/pokoj/noc
 • dvoulůžkový pokoj – 1400,- Kč/pokoj/noc
 • třílůžkový pokoj – 1900,- Kč/pokoj/noc

Ubytování v jiném hotelu či ubytovacím zařízení si každý účastník zajišťuje i hradí sám.

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň