XXVIII. mezinárodní kongres SKVIMP (2012)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
Psychiatrická společnost ČLS JEP
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Česká internistická společnost ČLS JEP
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
Česká asociace sester

pořádají

XXVIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Mozek, metabolismus a výživa
Výživa, intenzivní metabolická péče a neurologické a psychiatrické poruchy

Termín a místo konání

1. – 3. 3. 2012, Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • neuromuskulární problematika a intenzivní péče
 • metabolická komata v intenzivní péči
 • neurogenní poruchy polykání a metabolické a nutriční konsekvence neurologických chorob
 • dietologické postupy u neurologických chorob
 • demence a etické aspekty nutriční terapie
 • poruchy příjmu potravy
 • nutriční konsekvence psychiatrických chorob

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) a ČAS jako akce kontinuálního vzdělávání: účastníci obdrží certifikát o účasti.

Součástí kongresu bude výstava firem.

Kongresové poplatky, platba

 • Kongresový poplatek: Na základě dohody se SKVIMP se Asociace výrobců klinické výživy zavázala přispět účastníkům XXVIII. Mezinárodního kongresu SKVIMP na úhradu registračních poplatků. Díky této podpoře budou registrační poplatky paušálně uhrazeny a všichni účastníci kongresu budou po přihlášení registrováni zdarma. Registrační poplatek – 0 Kč.
 • Vstup na společenský večer s rautem dne 1. 3. 2012 – vstupenka pro 1 osobu: 100,- Kč včetně platné sazby DPH
 • Způsob platby: Vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu.

Přihlášky účastníků

Přihlašování na kongres již není možné.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1.0.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 13. ledna 2012 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 13. 1. 2012 ve 12.00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 18. 2. 2012

Registrace účastníků

 • 1. 3. 2011    8.00 – 18.00 hodin
 • 2. 3. 2011    8.00 – 16.00 hodin
 • 3. 3. 2011    8.00 – 10.00 hodin

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 2. 3. 2012 je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 1. 3. 2012 proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 18. 2. 2012.

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Vystavovatelé

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 320 25 Plzeň