XXVII. mezinárodní kongres SKVIMP (2011)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Česká onkologická společnost ČLS JEP
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
Česká internistická společnost ČLS JEP
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Česká asociace sester

pořádají

XXVII. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Nádor: metabolismus a výživa

Termín a místo konání

17. – 19. 2. 2011
Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • podíl výživy na vzniku nádoru
 • pacient s nádorem a výživa: anorexie, kachexie, metabolické změny. Diagnostika a sledování nutričního stavu u onkologického pacienta
 • nutrice a léčba nádoru: aktinoterapie, chemoterapie, biologická léčba a chirurgická léčba
 • ambulantní výživa
 • sympozium pracovní skupiny Domácí parenterální výživy
 • intenzivní péče v onkologii: komplikace nebo součást léčby?

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Ve čtvrtek 17. 2. 2011 od 15:00 do 17:00 hod. a v pátek 18. 2. 2011 od 09:00 do 11:00 hod. bude součástí programu samostatný blok sekce sester a nutričních terapeutů. Ostatní program je společný pro lékaře a střední zdravotnické pracovníky.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) a ČAS jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Pro lékaře je číslo akce 25797, číslo akreditace je 0004/16/2006 a ohodnocení 13 kreditů. Pro sestry je akce registrovaná pod číslem ČAS/KK/279/2011, každý den pasivní účasti přináší 5 kreditů, přednesení vlastní přednášky nebo autorství posterů 15 kreditů, spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 10 kreditů a spoluautorství na posteru 5 kreditů.

Součástí kongresu bude výstava firem nabízejících služby v oboru klinické výživy a intenzivní mediciny, v oboru péče o kriticky nemocné, v onkologii a v oborech souvisejících.

Kongresové poplatky, platba

 • Kongresový poplatek:
  Lékař – člen SKVIMP: 1200,- Kč, nečlen SKVIMP: 1500,- Kč
  Nelékař – člen SKVIMP: 600,- Kč, nečlen SKVIMP: 800,- Kč
 • Vstup na společenský večer s rautem – vstupenka pro 1 osobu: 100,- Kč
 • Způsob plateb: Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Přihlášky byly přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek byla 9.2.2011.

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta budou přijímána v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché. Pokud používáte verzi textového editoru vyšší než Word pro Microsoft Office 2000, je třeba dokument uložit ve formátu Word 2000 nebo ve formátu *.rtf.

Abstrakta zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstrakt je 28. prosince 2010 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstrakt: 28.12.2010 ve 12.00

Uzávěrka přihlášek: 9.2.2011

Registrace účastníků

Výukové centrum LF a FN Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice

 • 17.2.2011    8.00 – 18.00 hodin
 • 18.2.2011    8.00 – 16.00 hodin
 • 19.2.2011    8.00 – 10.00 hodin

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 18. 2. 2011 je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 17. 2. 2011 od 20:00 proběhne společenský večer s rautem. Bude se konat ve Springfield Clubu, Třída ČSA 216 – Gayerovy kasárna, Hradec Králové. Vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce.

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 9. 2. 2011.

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Generální partner

Hlavní partneři

 

Ostatní vystavovatel

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 320 25 Plzeň