XXVI. mezinárodní kongres SKVIMP (2010)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
Česká internistická společnost ČLS JEP
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Česká asociace sester

pořádají

XXVI. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof

Termín a místo konání

18. – 20. 2. 2010
Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof z hlediska:

 • předoperační péče
 • operace a perioperační péče
 • dietní terapie a enterální nutrice
 • domácí parenterální výživy
 • intenzivní péče
 • ošetřování rozsáhlých abdominálních ran
 • farmakologických a metabolických kontextů v kritickém stavu
 • postupů a metod v nutriční terapii.

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Ve čtvrtek 18. 2. 2010 od 15:00 do 17:00 hod. a v pátek 19. 2. 2010 od 09:00 do 11:00 hod. bude součástí programu samostatný blok sesterské a dietologické sekce.

Ostatní program je společný pro lékaře a střední zdravotnické pracovníky.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) a ČAS jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

 • Sesterská sekce – souhlasné stanovisko: ČAS/KK/433/2010
 • Lékařská sekce – číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 22211, ohodnocení 14 kreditů

Součástí kongresu bude výstava firem nabízejících služby v oboru klinické výživy a intenzivní mediciny, v oboru péče o kriticky nemocné a v oborech souvisejících.

Kongresové poplatky, platba

 • Kongresový poplatek:
  Lékař – člen SKVIMP: 1200,- Kč, nečlen SKVIMP: 1500,- Kč
  Nelékař – člen SKVIMP: 600,- Kč, nečlen SKVIMP: 800,- Kč
 • Vstup na společenský večer s rautem – hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, H.K.:
  Vstupenka pro 1 osobu: 100,- Kč
 • Způsob plateb: Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotazníku. Uzávěrka on-line přihlášek je 10.2.2010.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, řádkování jednoduché. Pokud používáte verzi textového editoru vyšší než Word pro Microsoft Office 2000, je třeba dokument uložit ve formátu Word 2000 nebo ve formátu *.rtf.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 21. ledna 2010 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstrakt: 21.1.2010 ve 12.00

Uzávěrka přihlášek: 10.2.2010

Registrace účastníků

Výukové centrum LF a FN Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice
18.2.2010    8.00 – 18.00 hodin
19.2.2010    8.00 – 16.00 hodin
20.2.2010    8.00 – 10.00 hodin

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 19. 2. 2010 je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 18. 2. 2010 proběhne v hotelu Nové Adalbertinum (Velké nám. 32, H.K.) společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 10. 2. 2010.

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Hlavní partneři

Partneři

Vystavovatelé


Bohušovická mlékarna, a.s.

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 320 25 Plzeň