XXV. kongres SKVIMP (2009)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Česká společnost intenzivní medicíny
Česká internistická společnost
Česká pediatrická společnost
Česká asociace sester

pořádají

XXV. KONGRES SKVIMP

na téma

Moderní trendy v klinické výživě a metabolické péči

Termín a místo místo konání

19. – 21. 2. 2009
Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové

Základní tematické okruhy kongresu

 • Orgánová dysfunkce (selhání jater, ledvin, výživa v onkologii, výživa v perioperační péči)
 • Intenzivní péče, kriticky nemocný
 • Substráty
 • Energetická rovnováha
 • Meziorgánový metabolismus a vnitřní prostředí
 • Nutriční postupy v pediatrii
 • Postupy a metody v nutriční terapii

Program

Podrobný program kongresu [PDF]

Ve čtvrtek 19.2. 2009 bude součástí programu samostatný blok sesterské a dietologické sekce.

Program sesterské sekce – čtvrtek 19.2.2009 [PDF]

Ostatní program je společný pro lékaře a střední zdravotnické pracovníky.

V sobotu 21. 2. 2009 bude zařazen edukační blok.

Kongres bude garantován vědeckou radou ČLS JEP a ČAS, bude započítán do systému celoživotního vzdělávání lékařů a středních zdravotnických pracovníků.

Součástí kongresu bude výstava firem, nabízejících služby v oboru klinické výživy, intenzivní mediciny, v péči o kriticky nemocné a v oborech souvisejících.

Poplatky

 • SJEZDOVÝ POPLATEK
  Lékaři – členové SKVIMP: 1200,- Kč, nečlenové SKVIMP: 1500,- Kč
  Nelékaři – členové SKVIMP: 600,- Kč, nečlenové SKVIMP: 800,- Kč
 • SPOLEČENSKÝ VEČER S RAUTEM Vstupenka pro 1 osobu: 200,- Kč
 • ZPŮSOB PLATEB Bude upřesněn technickým organizátorem kongresu dodatečně.

Přihlášky účastníků

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotazníku zde: (on-line přihlášování již bylo uzavřeno). Uzávěrka on-line přihlášek je 12.2.2009.

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta budou přijímána v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, řádkování jednoduché. Pokud používáte verzi textového editoru vyšší než Word pro Microsoft Office 2000, je třeba dokument uložit ve formátu Word 2000 nebo ve formátu *.rtf.

Abstrakta zasílejte e-mailem na adresu koubojit@fnhk.cz. Uzávěrka pro příjem abstrakt je 12. ledna 2009 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu napište, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstrakt: 12.1.2009 ve 12.00

Uzávěrka přihlášek: 12.2.2009

Registrace účastníků

Výukové centrum LF a FN Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice
19.2.2009    12.00 – 18.00 hodin
20.2.2009    8.00 – 16.00 hodin
21.2.2009    8.00 – 10.00 hodin

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Na 20.2.2009 lze zajistit oběd – objednávka oběda viz on-line přihláška (účastníci si hradí samostatně).

Dne 19.2.2009 proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – viz on-line přihláška).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně. Při zrušení účasti do 12.2.2009 vrátí organizátor kongresu 50% hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit.

Ubytování

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Hlavní sponzoři

 • Baxter
 • B. Braun
 • Fresenius Kabi
 • Nestlé Nutrition
 • Nutricia

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 320 25 Plzeň