XXIX. mezinárodní kongres SKVIMP (2013)

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXIX. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Výživa a regenerace: Dokonalá výživa – cesta k uzdravení

Termín a místo konání

7. – 9. 3. 2013, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Tematické okruhy kongresu

 • výživa a růst ve zdraví a nemoci
 • regenerace a karenční stavy
 • hojení ran
 • regenerace kriticky nemocného pacienta
 • syndrom neprospívání
 • prevence ztráty soběstačnosti u nemocných seniorů
 • speciální způsoby orgánové regenerace: játra, střevo, ledviny, sval
 • role výživy v časné regeneraci po operačních výkonech
 • výživa jako základ regenerace při sportovních výkonech
 • dietní postupy podporující regeneraci
 • ekonomické a právní aspekty malnutrice

Dokumenty ke stažení

Odborný program kongresu

Součástí odborného programu je samostatný blok přednášek sesterské sekce.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Součástí kongresu je výstava firem.

Kongresové poplatky, platba

 • Kongresový poplatek:Lékař – člen SKVIMP: 1200,- Kč, nečlen SKVIMP: 1500,- Kč
  Nelékař – člen SKVIMP: 600,- Kč, nečlen SKVIMP: 800,- Kč
 • Vstup na společenský večer s rautem dne 7. 3. 2013 – vstupenka pro 1 osobu: 100,- Kč
 • Způsob plateb:Kongresový poplatek i vstupné na společenský večer bude hrazeno v hotovosti u registrace v místě konání kongresu. (Pozn.: všechny uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.)

Přihlášky účastníků

Uzávěrka on-line přihlášek byla 22. 2. 2013.

Abstrakty přednášek a posterů

Abstrakty budou přijímány v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.

Abstrakty zasílejte e-mailem na adresu ludvikova@euroverlag.cz. Uzávěrka pro příjem abstraktů je 20. ledna 2013 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu prosím uveďte, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

Důležitá data

Uzávěrka abstraktů: 20. 1. 2013 ve 12.00 hod. SEČ

Uzávěrka přihlášek: 22. 2. 2013

Registrace účastníků

 • 7. 3. 2013    8.00 – 18.00 hodin
 • 8. 3. 2013    8.00 – 16.00 hodin
 • 9. 3. 2013    8.00 – 10.00 hodin

Stravování

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Oběd dne 8. 3. 2013 je zahrnut v ceně kongresového poplatku.

Dne 7. 3. 2012 proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené – zájem o vstupenku na společenský večer je potřeba vyznačit v on-line přihlášce).

Storno účasti

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně nejpozději do 22. 2. 2012.

Ubytování

Závaznou rezervaci ubytování v hotelu Tereziánský Dvůr lze provést v rámci vyplňování přihlášky na akci. Ubytování si každý z účastníků hradí sám přímo v recepci hotelu.

Ceny ubytování (včetně DPH, snídaně, parkovného a vstupu do hotelového wellness):

 • jednolůžkový pokoj – 1570,- Kč/pokoj/noc
 • dvoulůžkový pokoj – 1970,- Kč/pokoj/noc

Ubytování v jiném hotelu či ubytovacím zařízení si každý účastník zajišťuje i hradí sám.

Partneři kongresu

Hlavní partneři – členské společnosti AVKV

Ostatní vystavovatelé

Mediální partneři

Technické zajištění kongresu

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň