Klinická výživa v chirurgii – doporučení 2018

Výbor SKVIMP se na svém XXXIII. kongresu v Hradci Králové v březnu 2017 rozhodl vytvořit doporučení pro konkrétní skupiny pacientů. Pracovní skupina vytvářející doporučení pro chirurgického pacienta využila recentního doporučení Výživa v chirurgii – dokumentu ESPEN z roku 2017.  Členové pracovní skupiny pragmaticky vycházeli z předpokladu, že český chirurgický pacient a jeho léčba se nijak neliší od evropského nemocného, na kterého cílilo doporučení ESPEN. Text všech jednotlivých 37 doporučení ESPEN byl beze zbytku převzat. Členové pracovní skupiny formulovali komentáře k některým tezím. Závěrečnou fází tvorby bylo elektronické hlasování všech členů pracovní skupiny, kterým byl vyjádřen konsenzus nad jednotlivými doporučeními.
Pracovní skupina byla sestavena z chirurgů, internistů, anesteziologů, tým doplnil onkolog. Celkový počet členů byl 17. Tento dokument by se měl stát vodítkem a standardem v péči o chirurgického pacienta v oblasti výživy v celém perioperačním období.

Text je k dispozici zde: Klinická výživa v chirurgii (PDF, 716 kB)

Citace:

SATINSKÝ ET AL., I.. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP. Rozhledy v chirurgii, [S.l.], v. 97, n. 10, p. P1-P9, oct. 2018. ISSN 1805-4579. Available at: <https://perspinsurg.com/rvch/article/view/231>. Date accessed: 30 oct. 2018