III. ročník Akademie umělé plicní ventilace

Přijměte, prosím, pozvání na třetí ročník Akademie umělé plicní ventilace, která se koná 11. – 12. 4. 2017 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny „Akademie intenzivní medicíny“.

Program prvního dne je rozdělen mezi teoretické přednášky a workshopy s interaktivními kazuistikami, druhý den je věnován praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu.

Podrobné informace o akci a způsobu registrace naleznete na www.akademie-upv.cz.

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové