Contact

E-mail

info@skvimp.cz

Founder SKVIMP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
Czech Republic

Company registration number: 00444359