V DMEV vyšly nové články

Vyšly nové články v DMEV:

Třicet let národního registru pacientů na domácí parenterální výživě

autorů Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl a Jan Gojda

z Pracovní skupiny domácí parenterální výživy

odkaz zde

 

a

Intestinální selhání – chirurgická problematika a transplantace střeva

autorů Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl, Jiří Froněk

odkaz zde

Blok Tuky u kriticky nemocných v rámci Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23

V rámci kongresu Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23 v 13:30-16.00 hod.

v sále Gold proběhne sympozium

Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?”

Program připraven ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Podpořeno z edukačního grantu Fresenius Kabi.

 

Moderátor:   doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

 • Úvodní slovo a zahájení (5)
 • Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných
  • MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D. Fakultní nemocnice Plzeň (12+5)
 • Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba
  • MUDr. Michal Šenkyřík, Fakultní nemocnice Brno (12+5)
 • Rozdíly v parenterálních tukových emulzích a kdy na nich záleží
  • Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.,  Všeobecná fakultní nemocnice, Praha (15+5)
 • Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky.
  • MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.,  Fakultní nemocnice Ostrava (10+5)
 • Máme volit u diabetiků jiné tuky?
  • MUDr. Petr Wohl, Ph.D., IKEM (10+5)
 • Cholesterol !? Jaké máme informace o jeho významu u kriticky nemocných
  • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.,  Fakultní nemocnice Hradec Králové (12+5)
 • PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?
  • MUDr. Eduard Havel, Ph.D. , Fakultní nemocnice Hradec Králové a
  • Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha (35+10)

PODPORA PRO UKRAJINU

3.3.2022: Výbor Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP rozhodl o poskytnutí finanční pomoci občanům Ukrajiny ve výši 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Částka byla poukázána na účet Velvyslanectví Republiky Ukrajina – pomoc pro obranu Ukrajiny.

SKVIMP odsuzuje brutální napadení svobodné země a válku vedenou na svrchovaném území Ukrajiny armádou Ruska ve spolupráci s Běloruskem a považuje je za nepřátelské, nepřijatelné a trestuhodné jednání.

SKVIMP vyjadřuje solidaritu a podporu ukrajinským lékařům, sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, jakož i všem těžce zkoušeným občanům Ukrajiny.

Za výbor SKVIMP

Doc. MUDr. Pavel Těšínský,  předseda 

Kongres SKVIMP bude 2.-4.6.2022

XXXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se bude konat na obvyklém místě v Adalbertinu v Hradci Králové

ve dnech 2.-4.6. 2022

další podrobnosti zde

Setkání PSDPV bude 26.11. v pražském IKEMu

Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

bude 26.11.2021 od 9.00hod.

v IKEM

 • adresa: Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
 • místo bude upřesněno
 • kontakt a registrace: vyziva@ikem.cz

XXXVII. kongres SKVIMP: Preventivní opatření

Vážení účastníci XXXVII. kongresu SKVIMP,

těšíme se na setkání s Vámi Vás 16.- 18. září 2021 v Nové Adalbertinu. Bezpečí všech účastníků je pro nás prioritou, a proto klademe důraz na dodržování hygienických opatření. Níže Vám tedy zasíláme informace o aktuálních opatřeních, která se vztahují k osobní účasti.

Každý účastník se musí prokázat písemným nebo elektronickým potvrzením o splnění jedné z těchto podmínek:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit provedenou aplikaci očkování proti covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.
Všichni přítomní musí mít po celou dobu přítomnosti ve všech vnitřních prostorách nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2.

Splnění výše uvedeného budeme jako pořadatel kontrolovat při registraci a předložené potvrzení bude poznamenáno do registrační dokumentace.
Předem děkujeme za pochopení a za dodržování aktuálních opatření. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na setkání již brzy na XXXVII. kongresu SKVIMP v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
prezident kongresu

Pozvánka na NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE

Vážení členové SKVIMP,

dovolujeme si Vás informovat o konferenci
NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE s názvem IMPACTING HEALTH IN
THE NEW NORM WITH SPECIALIZED NUTRITION.

Níže naleznete program konference pokrývající široká témata problematiky klinické výživy.

Program a registrační proklik naleznete na:

https://mcigroup.eventsair.com/nutricia-global-virtual-conference/online-reg/Site/Register?form=MY01SV&OCID=MY01SV

Registrace na konferenci je zdarma.

Pozvánka k sledování e-kongresu ČSIM

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovolte mi upozornit Vás na zajímavou akci, k níž jsme jako společnost obdrželi pozvání.
Zveme Vás ke sledování e-kongresu ČSIM, který proběhne v neděli 29. listopadu v době 10:00- 18:30 ze studia v hotelu Clarion ve Vysočanech. Kongres je monotématický a zabývá se problematikou COVID19 v intenzivní medicíně.
Účast (on-line i následně off-line) je zdarma, je však nutná registrace – link viz níže.
Chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste tuto informaci v případě zájmu předali i Vašim kolegům.
S pozdravem
a přáním pevného zdraví,
Pavel Těšínský

21. ročník Colours of Sepsis Ostrava 2019

SKVIMP tradičně převzala záštitu nad mezinárodním kongresem 21st Colours of Sepsis, který se koná v Ostravě ve dnech 28.1. – 1.2.2019.

Místo konání Colours of Sepsis

          Clarion Congress Hotel Ostrava (mapa)

Hlavní téma Colours of Sepsis

 • Těžká sepse
 • 6. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (29.- 30. leden 2019)
 • 16. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (29.- 30. leden 2019)
 • 1. Den mladých intenzivistů“ (28. ledna 2019)

blíže viz http://www.sepseostrava.cz/sepse/

Nutrition day 2018 je už 15. listopadu!!!

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2018, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN).

Podrobnosti o každoroční akci a detaily k přihlášení:

https://www.nutritionday.org/

Případné dotazy možno směřovat na prim. MUDr. Václava Pospíšila:  kuma.pospisil(at)seznam.cz

nutritionDay 2017 v České republice

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2017, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN). Celá zpráva

XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 30.3-1.4.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 30. března – 1. dubna 2017 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude „Výživa integruje medicínu: od jednotlivých živin ke klinické praxi“.

III. ročník Akademie umělé plicní ventilace

Přijměte, prosím, pozvání na třetí ročník Akademie umělé plicní ventilace, která se koná 11. – 12. 4. 2017 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny „Akademie intenzivní medicíny“. Celá zpráva

Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

Další setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu se bude konat dne 25. 11. 2016 v 10:00 v Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, pavilon A1, 1. patro.

Program bude k dispozici v průběhu října 2016.

Za organizační tým doc. MUDr. Pavel Kohout.

26. Dni klinickej výživy, mezinárodní konference SSPEV

Dovolujeme si Vás pozvat na 26. Dny klinické výživy, mezinárodní konferenci Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy, které se konají 9. – 11. listopadu 2016 v Martinu na Slovensku. První informace o kongresu jsou ke stažení zde.

Grant MNI pro nejlepší iniciativu týkající se optimální nutriční péče

Medical Nutrition International (MNI) oznamuje vyhlášení nového grantu ve výši 30 000 € na probíhající nebo plánované národní iniciativy, jejichž cílem je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All). Grant MNI bude realizován prostřednictvím národních asociací sdružujících výrobce klinické výživy, které projekt ONCA podporují. Autor vítězného návrhu bude oznámen na kongresu ESPEN 2016 v Kodani v září 2016, kde představí svůj projekt v průběhu sekce věnované projektu ONCA. Termín pro podání návrhů je 16. června 2016.

Kritéria a další informace pro podání návrhů: http://www.medicalnutritionindustry.com/mni-grant/2015-grant.

XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 17. – 19. března 2016 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude „Optimální nutriční péče pro každého“.

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek je 9. 3. 2016.

Více informací na stránce kongresu.

XXXII-kongres-SKVIMP-pozvanka