V DMEV vyšly nové články

Vyšly nové články v DMEV:

Třicet let národního registru pacientů na domácí parenterální výživě

autorů Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl a Jan Gojda

z Pracovní skupiny domácí parenterální výživy

odkaz zde

 

a

Intestinální selhání – chirurgická problematika a transplantace střeva

autorů Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl, Jiří Froněk

odkaz zde

Blok Tuky u kriticky nemocných v rámci Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23

V rámci kongresu Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23 v 13:30-16.00 hod.

v sále Gold proběhne sympozium

Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?”

Program připraven ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Podpořeno z edukačního grantu Fresenius Kabi.

 

Moderátor:   doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

 • Úvodní slovo a zahájení (5)
 • Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných
  • MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D. Fakultní nemocnice Plzeň (12+5)
 • Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba
  • MUDr. Michal Šenkyřík, Fakultní nemocnice Brno (12+5)
 • Rozdíly v parenterálních tukových emulzích a kdy na nich záleží
  • Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.,  Všeobecná fakultní nemocnice, Praha (15+5)
 • Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky.
  • MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.,  Fakultní nemocnice Ostrava (10+5)
 • Máme volit u diabetiků jiné tuky?
  • MUDr. Petr Wohl, Ph.D., IKEM (10+5)
 • Cholesterol !? Jaké máme informace o jeho významu u kriticky nemocných
  • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.,  Fakultní nemocnice Hradec Králové (12+5)
 • PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?
  • MUDr. Eduard Havel, Ph.D. , Fakultní nemocnice Hradec Králové a
  • Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha (35+10)

Kongres SKVIMP bude 2.-4.6.2022

XXXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se bude konat na obvyklém místě v Adalbertinu v Hradci Králové

ve dnech 2.-4.6. 2022

další podrobnosti zde

Setkání PSDPV bude 26.11. v pražském IKEMu

Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

bude 26.11.2021 od 9.00hod.

v IKEM

 • adresa: Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
 • místo bude upřesněno
 • kontakt a registrace: vyziva@ikem.cz

Pozvánka na webinář Výživa ve stáří

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na webinář Výživa ve stáří, který vznikl ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností a paní předsedkyní prim.  MUDr. Boženou Juraškovou, Ph.D.

Seminář je mimo jiné zaměřen i na novinku a to možnost preskripce sippingu lékařem s odborností GER.

Webinář je kreditován.

 

GER_ONS20HOSGER65CZ_Pozvanka_webinar_C3_bez kodu

 

-dostupný je na adrese http://vyzivavestari.slideslivehealth.cz/

Možnost preskripce sippingu chirurgem od 1.5.2020

Vážené kolegyně a kolegové,

jedná se o poměrně čerstvou informaci –  o možnosti, že od 1.5.2020 každý chirurg může nyní za určitých podmínek předepisovat sipping. Jedná se o významnou možnost, jak aktivně ovlivnit předoperační nebo pooperační malnutrici. Tato skutečnost je výsledkem několikaletého jednání se SÚKL.

 

Takže:

od 1.5. 2020 může chirurg (tj. lékař se specializací chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie) předepisovat klinickou výživu s úhradou zdravotní pojišťovny za přesně stanovených podmínek i pokud není držitelem nutriční licence F016:

Přípravky ATC skupiny V06XX – referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny:

 

 1. Na dobu maximálně 4 týdnů.
 2. V množství obsahujícím maximálně 600 kcal/den
 3. Podmínkou je časová nebo místní nedostupnost nutriční ambulance a dokumentace nutričního rizika na základě provedeného nutričního screeningu PSNPO s výsledným skóre 2 – 4 nebo MUST 2 a více bodů nebo MNA-SF 7 a méně bodů nebo NRS 2002 se skóre 3 a více bodů řádně zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci

 

Na webových stránkách České chirurgické společnosti (sekce intenzivní péče) je k dispozici stručný návod, jak preskribovat, seznam přípravků referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny a screeningové nástroje – PSNPO, MUST, MNA-SF, NRS 2002.

Blíže také v sekci Dokumenty – informace pro praxi

S pozdravem

 

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

člen výboru SKVIMP

předseda sekce intenzivní péče ČCHS

Změna!!! Kongres SKVIMP nebude v uvedeném termínu 2.-4.4.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí členové SKVIMP,

jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, v souvislosti s epidemiologickou situací vyšlo dne 10.3.2020 nové nařízení o konání společenských a dalších akcí.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že za současné situace se XXXVI. kongres SKVIMP nebude konat v termínu 2. – 4. 4.2020. 

Vzhledem k tomu, že je program a kompletní harmonogram kongresu již kompletně připraven, bude kongres uskutečněn v náhradním termínu 10.-12.9.2020.  

Děkujeme všem za pochopení a součinnost. 

Doc. MUDr Pavel Těšínský

   prezident kongresu

více zde

Nutrition Day 2019 je už 7.11.2019

blíže viz https://www.nutritionday.org/

 

Informační list v češtině.

 

Průvodní dopis pro koordinátory:

Vážení koordinátoři nutritionDay (nDay) 2019,

Pro Vaše pohodlí zasíláme v příloze všechny formuláře, potřebné pro nutriční audit Nutrition Day 2019, a to jak na lůžkových odděleních nemocnic včetně onkologických oddělení, tak na jednotkách intenzivní péče, a v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče (léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory).  Druhou přílohu tvoří dokument, obsahující vysvětlivky k formulářům, na které se můžete obracet v případě nejistoty, jak vyplnit jednotlivé položky.

Veškeré informace a formuláře nDay najdete také na webových stránkách projektu www.nutritionday.org.

Doporučujeme zkusit si vyplnit formuláře s jedním pacientem jako test před samotným Nutričním dnem 2019, tedy před 7. listopadem.  A také seznámit personál oddělení s obsahem a posláním Nutričního dne a postupem při sběru dat.

Na dotazy rádi odpovíme na  nemocnicni.stravovani@cant.cz.

Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

21. ročník Colours of Sepsis Ostrava 2019

SKVIMP tradičně převzala záštitu nad mezinárodním kongresem 21st Colours of Sepsis, který se koná v Ostravě ve dnech 28.1. – 1.2.2019.

Místo konání Colours of Sepsis

          Clarion Congress Hotel Ostrava (mapa)

Hlavní téma Colours of Sepsis

 • Těžká sepse
 • 6. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (29.- 30. leden 2019)
 • 16. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (29.- 30. leden 2019)
 • 1. Den mladých intenzivistů“ (28. ledna 2019)

blíže viz http://www.sepseostrava.cz/sepse/

Nutrition day 2018 je už 15. listopadu!!!

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2018, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN).

Podrobnosti o každoroční akci a detaily k přihlášení:

https://www.nutritionday.org/

Případné dotazy možno směřovat na prim. MUDr. Václava Pospíšila:  kuma.pospisil(at)seznam.cz

Klinická výživa v chirurgii – doporučení 2018

Výbor SKVIMP se na svém XXXIII. kongresu v Hradci Králové v březnu 2017 rozhodl vytvořit doporučení pro konkrétní skupiny pacientů. Pracovní skupina vytvářející doporučení pro chirurgického pacienta využila recentního doporučení Výživa v chirurgii – dokumentu ESPEN z roku 2017.  Členové pracovní skupiny pragmaticky vycházeli z předpokladu, že český chirurgický pacient a jeho léčba se nijak neliší od evropského nemocného, na kterého cílilo doporučení ESPEN. Text všech jednotlivých 37 doporučení ESPEN byl beze zbytku převzat. Členové pracovní skupiny formulovali komentáře k některým tezím. Závěrečnou fází tvorby bylo elektronické hlasování všech členů pracovní skupiny, kterým byl vyjádřen konsenzus nad jednotlivými doporučeními.
Pracovní skupina byla sestavena z chirurgů, internistů, anesteziologů, tým doplnil onkolog. Celkový počet členů byl 17. Tento dokument by se měl stát vodítkem a standardem v péči o chirurgického pacienta v oblasti výživy v celém perioperačním období.

Text je k dispozici zde: Klinická výživa v chirurgii (PDF, 716 kB)

Citace:

SATINSKÝ ET AL., I.. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP. Rozhledy v chirurgii, [S.l.], v. 97, n. 10, p. P1-P9, oct. 2018. ISSN 1805-4579. Available at: <https://perspinsurg.com/rvch/article/view/231>. Date accessed: 30 oct. 2018