Blok Tuky u kriticky nemocných v rámci Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23

V rámci kongresu Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23 v 13:30-16.00 hod.

v sále Gold proběhne sympozium

Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?”

Program připraven ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Podpořeno z edukačního grantu Fresenius Kabi.

 

Moderátor:   doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

 • Úvodní slovo a zahájení (5)
 • Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných
  • MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D. Fakultní nemocnice Plzeň (12+5)
 • Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba
  • MUDr. Michal Šenkyřík, Fakultní nemocnice Brno (12+5)
 • Rozdíly v parenterálních tukových emulzích a kdy na nich záleží
  • Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.,  Všeobecná fakultní nemocnice, Praha (15+5)
 • Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky.
  • MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.,  Fakultní nemocnice Ostrava (10+5)
 • Máme volit u diabetiků jiné tuky?
  • MUDr. Petr Wohl, Ph.D., IKEM (10+5)
 • Cholesterol !? Jaké máme informace o jeho významu u kriticky nemocných
  • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.,  Fakultní nemocnice Hradec Králové (12+5)
 • PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?
  • MUDr. Eduard Havel, Ph.D. , Fakultní nemocnice Hradec Králové a
  • Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha (35+10)

Kongres SKVIMP bude 2.-4.6.2022

XXXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se bude konat na obvyklém místě v Adalbertinu v Hradci Králové

ve dnech 2.-4.6. 2022

další podrobnosti zde

Setkání PSDPV bude 26.11. v pražském IKEMu

Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

bude 26.11.2021 od 9.00hod.

v IKEM

 • adresa: Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
 • místo bude upřesněno
 • kontakt a registrace: vyziva@ikem.cz

Pozvánka na webinář Výživa ve stáří

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na webinář Výživa ve stáří, který vznikl ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností a paní předsedkyní prim.  MUDr. Boženou Juraškovou, Ph.D.

Seminář je mimo jiné zaměřen i na novinku a to možnost preskripce sippingu lékařem s odborností GER.

Webinář je kreditován.

 

GER_ONS20HOSGER65CZ_Pozvanka_webinar_C3_bez kodu

 

-dostupný je na adrese http://vyzivavestari.slideslivehealth.cz/

Možnost preskripce sippingu chirurgem od 1.5.2020

Vážené kolegyně a kolegové,

jedná se o poměrně čerstvou informaci –  o možnosti, že od 1.5.2020 každý chirurg může nyní za určitých podmínek předepisovat sipping. Jedná se o významnou možnost, jak aktivně ovlivnit předoperační nebo pooperační malnutrici. Tato skutečnost je výsledkem několikaletého jednání se SÚKL.

 

Takže:

od 1.5. 2020 může chirurg (tj. lékař se specializací chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie) předepisovat klinickou výživu s úhradou zdravotní pojišťovny za přesně stanovených podmínek i pokud není držitelem nutriční licence F016:

Přípravky ATC skupiny V06XX – referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny:

 

 1. Na dobu maximálně 4 týdnů.
 2. V množství obsahujícím maximálně 600 kcal/den
 3. Podmínkou je časová nebo místní nedostupnost nutriční ambulance a dokumentace nutričního rizika na základě provedeného nutričního screeningu PSNPO s výsledným skóre 2 – 4 nebo MUST 2 a více bodů nebo MNA-SF 7 a méně bodů nebo NRS 2002 se skóre 3 a více bodů řádně zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci

 

Na webových stránkách České chirurgické společnosti (sekce intenzivní péče) je k dispozici stručný návod, jak preskribovat, seznam přípravků referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny a screeningové nástroje – PSNPO, MUST, MNA-SF, NRS 2002.

Blíže také v sekci Dokumenty – informace pro praxi

S pozdravem

 

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

člen výboru SKVIMP

předseda sekce intenzivní péče ČCHS

Změna!!! Kongres SKVIMP nebude v uvedeném termínu 2.-4.4.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí členové SKVIMP,

jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, v souvislosti s epidemiologickou situací vyšlo dne 10.3.2020 nové nařízení o konání společenských a dalších akcí.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že za současné situace se XXXVI. kongres SKVIMP nebude konat v termínu 2. – 4. 4.2020. 

Vzhledem k tomu, že je program a kompletní harmonogram kongresu již kompletně připraven, bude kongres uskutečněn v náhradním termínu 10.-12.9.2020.  

Děkujeme všem za pochopení a součinnost. 

Doc. MUDr Pavel Těšínský

   prezident kongresu

více zde

Nutrition Day 2019 je už 7.11.2019

blíže viz https://www.nutritionday.org/

 

Informační list v češtině.

 

Průvodní dopis pro koordinátory:

Vážení koordinátoři nutritionDay (nDay) 2019,

Pro Vaše pohodlí zasíláme v příloze všechny formuláře, potřebné pro nutriční audit Nutrition Day 2019, a to jak na lůžkových odděleních nemocnic včetně onkologických oddělení, tak na jednotkách intenzivní péče, a v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče (léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory).  Druhou přílohu tvoří dokument, obsahující vysvětlivky k formulářům, na které se můžete obracet v případě nejistoty, jak vyplnit jednotlivé položky.

Veškeré informace a formuláře nDay najdete také na webových stránkách projektu www.nutritionday.org.

Doporučujeme zkusit si vyplnit formuláře s jedním pacientem jako test před samotným Nutričním dnem 2019, tedy před 7. listopadem.  A také seznámit personál oddělení s obsahem a posláním Nutričního dne a postupem při sběru dat.

Na dotazy rádi odpovíme na  nemocnicni.stravovani@cant.cz.

Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

21. ročník Colours of Sepsis Ostrava 2019

SKVIMP tradičně převzala záštitu nad mezinárodním kongresem 21st Colours of Sepsis, který se koná v Ostravě ve dnech 28.1. – 1.2.2019.

Místo konání Colours of Sepsis

          Clarion Congress Hotel Ostrava (mapa)

Hlavní téma Colours of Sepsis

 • Těžká sepse
 • 6. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (29.- 30. leden 2019)
 • 16. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (29.- 30. leden 2019)
 • 1. Den mladých intenzivistů“ (28. ledna 2019)

blíže viz http://www.sepseostrava.cz/sepse/

Nutrition day 2018 je už 15. listopadu!!!

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2018, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN).

Podrobnosti o každoroční akci a detaily k přihlášení:

https://www.nutritionday.org/

Případné dotazy možno směřovat na prim. MUDr. Václava Pospíšila:  kuma.pospisil(at)seznam.cz

Klinická výživa v chirurgii – doporučení 2018

Výbor SKVIMP se na svém XXXIII. kongresu v Hradci Králové v březnu 2017 rozhodl vytvořit doporučení pro konkrétní skupiny pacientů. Pracovní skupina vytvářející doporučení pro chirurgického pacienta využila recentního doporučení Výživa v chirurgii – dokumentu ESPEN z roku 2017.  Členové pracovní skupiny pragmaticky vycházeli z předpokladu, že český chirurgický pacient a jeho léčba se nijak neliší od evropského nemocného, na kterého cílilo doporučení ESPEN. Text všech jednotlivých 37 doporučení ESPEN byl beze zbytku převzat. Členové pracovní skupiny formulovali komentáře k některým tezím. Závěrečnou fází tvorby bylo elektronické hlasování všech členů pracovní skupiny, kterým byl vyjádřen konsenzus nad jednotlivými doporučeními.
Pracovní skupina byla sestavena z chirurgů, internistů, anesteziologů, tým doplnil onkolog. Celkový počet členů byl 17. Tento dokument by se měl stát vodítkem a standardem v péči o chirurgického pacienta v oblasti výživy v celém perioperačním období.

Text je k dispozici zde: Klinická výživa v chirurgii (PDF, 716 kB)

Citace:

SATINSKÝ ET AL., I.. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP. Rozhledy v chirurgii, [S.l.], v. 97, n. 10, p. P1-P9, oct. 2018. ISSN 1805-4579. Available at: <https://perspinsurg.com/rvch/article/view/231>. Date accessed: 30 oct. 2018