PODPORA PRO UKRAJINU

3.3.2022: Výbor Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP rozhodl o poskytnutí finanční pomoci občanům Ukrajiny ve výši 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Částka byla poukázána na účet Velvyslanectví Republiky Ukrajina – pomoc pro obranu Ukrajiny.

SKVIMP odsuzuje brutální napadení svobodné země a válku vedenou na svrchovaném území Ukrajiny armádou Ruska ve spolupráci s Běloruskem a považuje je za nepřátelské, nepřijatelné a trestuhodné jednání.

SKVIMP vyjadřuje solidaritu a podporu ukrajinským lékařům, sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, jakož i všem těžce zkoušeným občanům Ukrajiny.

Za výbor SKVIMP

Doc. MUDr. Pavel Těšínský,  předseda 

XXXVII. kongres SKVIMP: Preventivní opatření

Vážení účastníci XXXVII. kongresu SKVIMP,

těšíme se na setkání s Vámi Vás 16.- 18. září 2021 v Nové Adalbertinu. Bezpečí všech účastníků je pro nás prioritou, a proto klademe důraz na dodržování hygienických opatření. Níže Vám tedy zasíláme informace o aktuálních opatřeních, která se vztahují k osobní účasti.

Každý účastník se musí prokázat písemným nebo elektronickým potvrzením o splnění jedné z těchto podmínek:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit provedenou aplikaci očkování proti covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.
Všichni přítomní musí mít po celou dobu přítomnosti ve všech vnitřních prostorách nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2.

Splnění výše uvedeného budeme jako pořadatel kontrolovat při registraci a předložené potvrzení bude poznamenáno do registrační dokumentace.
Předem děkujeme za pochopení a za dodržování aktuálních opatření. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na setkání již brzy na XXXVII. kongresu SKVIMP v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
prezident kongresu

Pozvánka na NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE

Vážení členové SKVIMP,

dovolujeme si Vás informovat o konferenci
NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE s názvem IMPACTING HEALTH IN
THE NEW NORM WITH SPECIALIZED NUTRITION.

Níže naleznete program konference pokrývající široká témata problematiky klinické výživy.

Program a registrační proklik naleznete na:

https://mcigroup.eventsair.com/nutricia-global-virtual-conference/online-reg/Site/Register?form=MY01SV&OCID=MY01SV

Registrace na konferenci je zdarma.

AKTUALIZACE: Kongres SKVIMP 2021

NOVÁ AKTUALIZACE

XXXVII. kongres SKVIMP

Nové Adalbertinum, 
Hradec Králové

AKTUALIZOVANÉ DATUM: 16. – 18. ZÁŘÍ 2021

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

vzhledem k současné situaci a jejímu předpokládanému vývoji se výbor SKVIMP na svém zasedání dne 23.3.2021 zabýval možnostmi realizace kongresu společnosti v tomto roce.  

Kongres je nejen akcí vzdělávací a vědeckou, ale jeho podstatný význam je i ve vzájemném setkávání odborníků různých specializací a je též místem výměny informací mezi účastníky a partnery kongresu.  Z těchto důvodů by bylo jeho případné uspořádání ve virtuální podobě nepřínosné.  

Výbor se usnesl, že riziko dané restriktivními opatřeními může být překážkou i uvažovanému červnovému termínu, a to především z hlediska přicestování zahraničních řečníků, jakož i možnosti plné účasti partnerů z důvodu firemních a korporátních regulací.  

 Lze se oprávněně domnívat, že situace po období letních prázdnin dovolí uspořádat kongres v tradiční formě a plánovaném rozsahu s plnou podporou partnerů.  Podle usnesení výboru agentura Euroverlag provedla na termín 16. – 18. září t.r. rezervaci prostor hradeckého Adalbertina (včetně rozšíření výstavních prostor) a hotelové kapacity. 

 Věřím, že Vám jako věrným účastníkům kongresu bude posunutí termínu vyhovovat a že přivítáte tento postup. Současně je tím vytvořen časový prostor pro efektivní přípravu všech stran.   

Těšíme se na setkání v Hradci Králové.  

za výbor SKVIMP 

Doc. MUDr. Pavel Těšínský 

Pozvánka k sledování e-kongresu ČSIM

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovolte mi upozornit Vás na zajímavou akci, k níž jsme jako společnost obdrželi pozvání.
Zveme Vás ke sledování e-kongresu ČSIM, který proběhne v neděli 29. listopadu v době 10:00- 18:30 ze studia v hotelu Clarion ve Vysočanech. Kongres je monotématický a zabývá se problematikou COVID19 v intenzivní medicíně.
Účast (on-line i následně off-line) je zdarma, je však nutná registrace – link viz níže.
Chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste tuto informaci v případě zájmu předali i Vašim kolegům.
S pozdravem
a přáním pevného zdraví,
Pavel Těšínský