Pozvánka na NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE

Vážení členové SKVIMP,

dovolujeme si Vás informovat o konferenci
NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE s názvem IMPACTING HEALTH IN
THE NEW NORM WITH SPECIALIZED NUTRITION.

Níže naleznete program konference pokrývající široká témata problematiky klinické výživy.

Program a registrační proklik naleznete na:

https://mcigroup.eventsair.com/nutricia-global-virtual-conference/online-reg/Site/Register?form=MY01SV&OCID=MY01SV

Registrace na konferenci je zdarma.

AKTUALIZACE: Kongres SKVIMP 2021

NOVÁ AKTUALIZACE

XXXVII. kongres SKVIMP

Nové Adalbertinum, 
Hradec Králové

AKTUALIZOVANÉ DATUM: 16. – 18. ZÁŘÍ 2021

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

vzhledem k současné situaci a jejímu předpokládanému vývoji se výbor SKVIMP na svém zasedání dne 23.3.2021 zabýval možnostmi realizace kongresu společnosti v tomto roce.  

Kongres je nejen akcí vzdělávací a vědeckou, ale jeho podstatný význam je i ve vzájemném setkávání odborníků různých specializací a je též místem výměny informací mezi účastníky a partnery kongresu.  Z těchto důvodů by bylo jeho případné uspořádání ve virtuální podobě nepřínosné.  

Výbor se usnesl, že riziko dané restriktivními opatřeními může být překážkou i uvažovanému červnovému termínu, a to především z hlediska přicestování zahraničních řečníků, jakož i možnosti plné účasti partnerů z důvodu firemních a korporátních regulací.  

 Lze se oprávněně domnívat, že situace po období letních prázdnin dovolí uspořádat kongres v tradiční formě a plánovaném rozsahu s plnou podporou partnerů.  Podle usnesení výboru agentura Euroverlag provedla na termín 16. – 18. září t.r. rezervaci prostor hradeckého Adalbertina (včetně rozšíření výstavních prostor) a hotelové kapacity. 

 Věřím, že Vám jako věrným účastníkům kongresu bude posunutí termínu vyhovovat a že přivítáte tento postup. Současně je tím vytvořen časový prostor pro efektivní přípravu všech stran.   

Těšíme se na setkání v Hradci Králové.  

za výbor SKVIMP 

Doc. MUDr. Pavel Těšínský 

Pozvánka k sledování e-kongresu ČSIM

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovolte mi upozornit Vás na zajímavou akci, k níž jsme jako společnost obdrželi pozvání.
Zveme Vás ke sledování e-kongresu ČSIM, který proběhne v neděli 29. listopadu v době 10:00- 18:30 ze studia v hotelu Clarion ve Vysočanech. Kongres je monotématický a zabývá se problematikou COVID19 v intenzivní medicíně.
Účast (on-line i následně off-line) je zdarma, je však nutná registrace – link viz níže.
Chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste tuto informaci v případě zájmu předali i Vašim kolegům.
S pozdravem
a přáním pevného zdraví,
Pavel Těšínský