V DMEV vyšly nové články

Vyšly nové články v DMEV:

Třicet let národního registru pacientů na domácí parenterální výživě

autorů Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl a Jan Gojda

z Pracovní skupiny domácí parenterální výživy

odkaz zde

 

a

Intestinální selhání – chirurgická problematika a transplantace střeva

autorů Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák, Filip Fencl, Jiří Froněk

odkaz zde

Blok Tuky u kriticky nemocných v rámci Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23

V rámci kongresu Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23 v 13:30-16.00 hod.

v sále Gold proběhne sympozium

Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?”

Program připraven ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Podpořeno z edukačního grantu Fresenius Kabi.

 

Moderátor:   doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

 • Úvodní slovo a zahájení (5)
 • Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných
  • MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D. Fakultní nemocnice Plzeň (12+5)
 • Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba
  • MUDr. Michal Šenkyřík, Fakultní nemocnice Brno (12+5)
 • Rozdíly v parenterálních tukových emulzích a kdy na nich záleží
  • Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.,  Všeobecná fakultní nemocnice, Praha (15+5)
 • Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky.
  • MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.,  Fakultní nemocnice Ostrava (10+5)
 • Máme volit u diabetiků jiné tuky?
  • MUDr. Petr Wohl, Ph.D., IKEM (10+5)
 • Cholesterol !? Jaké máme informace o jeho významu u kriticky nemocných
  • Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.,  Fakultní nemocnice Hradec Králové (12+5)
 • PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?
  • MUDr. Eduard Havel, Ph.D. , Fakultní nemocnice Hradec Králové a
  • Doc. MUDr. Pavel Těšínský, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha (35+10)

PODPORA PRO UKRAJINU

3.3.2022: Výbor Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP rozhodl o poskytnutí finanční pomoci občanům Ukrajiny ve výši 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Částka byla poukázána na účet Velvyslanectví Republiky Ukrajina – pomoc pro obranu Ukrajiny.

SKVIMP odsuzuje brutální napadení svobodné země a válku vedenou na svrchovaném území Ukrajiny armádou Ruska ve spolupráci s Běloruskem a považuje je za nepřátelské, nepřijatelné a trestuhodné jednání.

SKVIMP vyjadřuje solidaritu a podporu ukrajinským lékařům, sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, jakož i všem těžce zkoušeným občanům Ukrajiny.

Za výbor SKVIMP

Doc. MUDr. Pavel Těšínský,  předseda 

Kongres SKVIMP bude 2.-4.6.2022

XXXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se bude konat na obvyklém místě v Adalbertinu v Hradci Králové

ve dnech 2.-4.6. 2022

další podrobnosti zde

Setkání PSDPV bude 26.11. v pražském IKEMu

Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

bude 26.11.2021 od 9.00hod.

v IKEM

 • adresa: Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
 • místo bude upřesněno
 • kontakt a registrace: vyziva@ikem.cz

XXXVII. kongres SKVIMP: Preventivní opatření

Vážení účastníci XXXVII. kongresu SKVIMP,

těšíme se na setkání s Vámi Vás 16.- 18. září 2021 v Nové Adalbertinu. Bezpečí všech účastníků je pro nás prioritou, a proto klademe důraz na dodržování hygienických opatření. Níže Vám tedy zasíláme informace o aktuálních opatřeních, která se vztahují k osobní účasti.

Každý účastník se musí prokázat písemným nebo elektronickým potvrzením o splnění jedné z těchto podmínek:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• doložit provedenou aplikaci očkování proti covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní.
Všichni přítomní musí mít po celou dobu přítomnosti ve všech vnitřních prostorách nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2.

Splnění výše uvedeného budeme jako pořadatel kontrolovat při registraci a předložené potvrzení bude poznamenáno do registrační dokumentace.
Předem děkujeme za pochopení a za dodržování aktuálních opatření. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na setkání již brzy na XXXVII. kongresu SKVIMP v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
prezident kongresu

Pozvánka na NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE

Vážení členové SKVIMP,

dovolujeme si Vás informovat o konferenci
NUTRICIA GLOBAL VIRTUAL CONFERENCE s názvem IMPACTING HEALTH IN
THE NEW NORM WITH SPECIALIZED NUTRITION.

Níže naleznete program konference pokrývající široká témata problematiky klinické výživy.

Program a registrační proklik naleznete na:

https://mcigroup.eventsair.com/nutricia-global-virtual-conference/online-reg/Site/Register?form=MY01SV&OCID=MY01SV

Registrace na konferenci je zdarma.

AKTUALIZACE: Kongres SKVIMP 2021

NOVÁ AKTUALIZACE

XXXVII. kongres SKVIMP

Nové Adalbertinum, 
Hradec Králové

AKTUALIZOVANÉ DATUM: 16. – 18. ZÁŘÍ 2021

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

vzhledem k současné situaci a jejímu předpokládanému vývoji se výbor SKVIMP na svém zasedání dne 23.3.2021 zabýval možnostmi realizace kongresu společnosti v tomto roce.  

Kongres je nejen akcí vzdělávací a vědeckou, ale jeho podstatný význam je i ve vzájemném setkávání odborníků různých specializací a je též místem výměny informací mezi účastníky a partnery kongresu.  Z těchto důvodů by bylo jeho případné uspořádání ve virtuální podobě nepřínosné.  

Výbor se usnesl, že riziko dané restriktivními opatřeními může být překážkou i uvažovanému červnovému termínu, a to především z hlediska přicestování zahraničních řečníků, jakož i možnosti plné účasti partnerů z důvodu firemních a korporátních regulací.  

 Lze se oprávněně domnívat, že situace po období letních prázdnin dovolí uspořádat kongres v tradiční formě a plánovaném rozsahu s plnou podporou partnerů.  Podle usnesení výboru agentura Euroverlag provedla na termín 16. – 18. září t.r. rezervaci prostor hradeckého Adalbertina (včetně rozšíření výstavních prostor) a hotelové kapacity. 

 Věřím, že Vám jako věrným účastníkům kongresu bude posunutí termínu vyhovovat a že přivítáte tento postup. Současně je tím vytvořen časový prostor pro efektivní přípravu všech stran.   

Těšíme se na setkání v Hradci Králové.  

za výbor SKVIMP 

Doc. MUDr. Pavel Těšínský 

Pozvánka k sledování e-kongresu ČSIM

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovolte mi upozornit Vás na zajímavou akci, k níž jsme jako společnost obdrželi pozvání.
Zveme Vás ke sledování e-kongresu ČSIM, který proběhne v neděli 29. listopadu v době 10:00- 18:30 ze studia v hotelu Clarion ve Vysočanech. Kongres je monotématický a zabývá se problematikou COVID19 v intenzivní medicíně.
Účast (on-line i následně off-line) je zdarma, je však nutná registrace – link viz níže.
Chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste tuto informaci v případě zájmu předali i Vašim kolegům.
S pozdravem
a přáním pevného zdraví,
Pavel Těšínský

Pozvánka na webinář Výživa ve stáří

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na webinář Výživa ve stáří, který vznikl ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností a paní předsedkyní prim.  MUDr. Boženou Juraškovou, Ph.D.

Seminář je mimo jiné zaměřen i na novinku a to možnost preskripce sippingu lékařem s odborností GER.

Webinář je kreditován.

 

GER_ONS20HOSGER65CZ_Pozvanka_webinar_C3_bez kodu

 

-dostupný je na adrese http://vyzivavestari.slideslivehealth.cz/

Možnost preskripce sippingu chirurgem od 1.5.2020

Vážené kolegyně a kolegové,

jedná se o poměrně čerstvou informaci –  o možnosti, že od 1.5.2020 každý chirurg může nyní za určitých podmínek předepisovat sipping. Jedná se o významnou možnost, jak aktivně ovlivnit předoperační nebo pooperační malnutrici. Tato skutečnost je výsledkem několikaletého jednání se SÚKL.

 

Takže:

od 1.5. 2020 může chirurg (tj. lékař se specializací chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie) předepisovat klinickou výživu s úhradou zdravotní pojišťovny za přesně stanovených podmínek i pokud není držitelem nutriční licence F016:

Přípravky ATC skupiny V06XX – referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny:

 

 1. Na dobu maximálně 4 týdnů.
 2. V množství obsahujícím maximálně 600 kcal/den
 3. Podmínkou je časová nebo místní nedostupnost nutriční ambulance a dokumentace nutričního rizika na základě provedeného nutričního screeningu PSNPO s výsledným skóre 2 – 4 nebo MUST 2 a více bodů nebo MNA-SF 7 a méně bodů nebo NRS 2002 se skóre 3 a více bodů řádně zaznamenaného ve zdravotní dokumentaci

 

Na webových stránkách České chirurgické společnosti (sekce intenzivní péče) je k dispozici stručný návod, jak preskribovat, seznam přípravků referenční skupiny č. 108/6 – Polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny a screeningové nástroje – PSNPO, MUST, MNA-SF, NRS 2002.

Blíže také v sekci Dokumenty – informace pro praxi

S pozdravem

 

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

člen výboru SKVIMP

předseda sekce intenzivní péče ČCHS

Změna!!! Kongres SKVIMP nebude v uvedeném termínu 2.-4.4.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí členové SKVIMP,

jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, v souvislosti s epidemiologickou situací vyšlo dne 10.3.2020 nové nařízení o konání společenských a dalších akcí.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že za současné situace se XXXVI. kongres SKVIMP nebude konat v termínu 2. – 4. 4.2020. 

Vzhledem k tomu, že je program a kompletní harmonogram kongresu již kompletně připraven, bude kongres uskutečněn v náhradním termínu 10.-12.9.2020.  

Děkujeme všem za pochopení a součinnost. 

Doc. MUDr Pavel Těšínský

   prezident kongresu

více zde

Nutrition Day 2019 je už 7.11.2019

blíže viz https://www.nutritionday.org/

 

Informační list v češtině.

 

Průvodní dopis pro koordinátory:

Vážení koordinátoři nutritionDay (nDay) 2019,

Pro Vaše pohodlí zasíláme v příloze všechny formuláře, potřebné pro nutriční audit Nutrition Day 2019, a to jak na lůžkových odděleních nemocnic včetně onkologických oddělení, tak na jednotkách intenzivní péče, a v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče (léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory).  Druhou přílohu tvoří dokument, obsahující vysvětlivky k formulářům, na které se můžete obracet v případě nejistoty, jak vyplnit jednotlivé položky.

Veškeré informace a formuláře nDay najdete také na webových stránkách projektu www.nutritionday.org.

Doporučujeme zkusit si vyplnit formuláře s jedním pacientem jako test před samotným Nutričním dnem 2019, tedy před 7. listopadem.  A také seznámit personál oddělení s obsahem a posláním Nutričního dne a postupem při sběru dat.

Na dotazy rádi odpovíme na  nemocnicni.stravovani@cant.cz.

Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

21. ročník Colours of Sepsis Ostrava 2019

SKVIMP tradičně převzala záštitu nad mezinárodním kongresem 21st Colours of Sepsis, který se koná v Ostravě ve dnech 28.1. – 1.2.2019.

Místo konání Colours of Sepsis

          Clarion Congress Hotel Ostrava (mapa)

Hlavní téma Colours of Sepsis

 • Těžká sepse
 • 6. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (29.- 30. leden 2019)
 • 16. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (29.- 30. leden 2019)
 • 1. Den mladých intenzivistů“ (28. ledna 2019)

blíže viz http://www.sepseostrava.cz/sepse/

Nutrition day 2018 je už 15. listopadu!!!

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2018, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN).

Podrobnosti o každoroční akci a detaily k přihlášení:

https://www.nutritionday.org/

Případné dotazy možno směřovat na prim. MUDr. Václava Pospíšila:  kuma.pospisil(at)seznam.cz

Klinická výživa v chirurgii – doporučení 2018

Výbor SKVIMP se na svém XXXIII. kongresu v Hradci Králové v březnu 2017 rozhodl vytvořit doporučení pro konkrétní skupiny pacientů. Pracovní skupina vytvářející doporučení pro chirurgického pacienta využila recentního doporučení Výživa v chirurgii – dokumentu ESPEN z roku 2017.  Členové pracovní skupiny pragmaticky vycházeli z předpokladu, že český chirurgický pacient a jeho léčba se nijak neliší od evropského nemocného, na kterého cílilo doporučení ESPEN. Text všech jednotlivých 37 doporučení ESPEN byl beze zbytku převzat. Členové pracovní skupiny formulovali komentáře k některým tezím. Závěrečnou fází tvorby bylo elektronické hlasování všech členů pracovní skupiny, kterým byl vyjádřen konsenzus nad jednotlivými doporučeními.
Pracovní skupina byla sestavena z chirurgů, internistů, anesteziologů, tým doplnil onkolog. Celkový počet členů byl 17. Tento dokument by se měl stát vodítkem a standardem v péči o chirurgického pacienta v oblasti výživy v celém perioperačním období.

Text je k dispozici zde: Klinická výživa v chirurgii (PDF, 716 kB)

Citace:

SATINSKÝ ET AL., I.. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP. Rozhledy v chirurgii, [S.l.], v. 97, n. 10, p. P1-P9, oct. 2018. ISSN 1805-4579. Available at: <https://perspinsurg.com/rvch/article/view/231>. Date accessed: 30 oct. 2018

nutritionDay 2017 v České republice

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2017, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN). Celá zpráva

XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 30.3-1.4.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 30. března – 1. dubna 2017 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude „Výživa integruje medicínu: od jednotlivých živin ke klinické praxi“.

III. ročník Akademie umělé plicní ventilace

Přijměte, prosím, pozvání na třetí ročník Akademie umělé plicní ventilace, která se koná 11. – 12. 4. 2017 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny „Akademie intenzivní medicíny“. Celá zpráva

Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

Další setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu se bude konat dne 25. 11. 2016 v 10:00 v Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, pavilon A1, 1. patro.

Program bude k dispozici v průběhu října 2016.

Za organizační tým doc. MUDr. Pavel Kohout.

26. Dni klinickej výživy, mezinárodní konference SSPEV

Dovolujeme si Vás pozvat na 26. Dny klinické výživy, mezinárodní konferenci Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy, které se konají 9. – 11. listopadu 2016 v Martinu na Slovensku. První informace o kongresu jsou ke stažení zde.

Grant MNI pro nejlepší iniciativu týkající se optimální nutriční péče

Medical Nutrition International (MNI) oznamuje vyhlášení nového grantu ve výši 30 000 € na probíhající nebo plánované národní iniciativy, jejichž cílem je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All). Grant MNI bude realizován prostřednictvím národních asociací sdružujících výrobce klinické výživy, které projekt ONCA podporují. Autor vítězného návrhu bude oznámen na kongresu ESPEN 2016 v Kodani v září 2016, kde představí svůj projekt v průběhu sekce věnované projektu ONCA. Termín pro podání návrhů je 16. června 2016.

Kritéria a další informace pro podání návrhů: http://www.medicalnutritionindustry.com/mni-grant/2015-grant.

XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 17. – 19. března 2016 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude „Optimální nutriční péče pro každého“.

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek je 9. 3. 2016.

Více informací na stránce kongresu.

XXXII-kongres-SKVIMP-pozvanka