Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný  časopis Nutrition News a časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

XXXIX. Mezinárodní kongres SKVIMP 2023 1.-3.6.2023 Hradec Králové - PŘIHLAŠOVÁNÍ SPUŠTĚNO!!! Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP pořádá XXXIX. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP na téma Nutriční péče jako lidské právo Termín a místo konání 1.-3. 6. 2023,… více...
Blok Tuky u kriticky nemocných v rámci Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23 - V rámci kongresu Colours of Sepsis Ostrava 25.1.23 v 13:30-16.00 hod. v sále Gold proběhne sympozium Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?” Program připraven ve spolupráci se… více...
Seminář laboratorní vyšetření v klinické praxi 22.2.2023 Lékařský dům Praha - Odborný garant: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. Předsedající: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. TERMÍN: 22. únor 2023 MÍSTO KONÁNÍ: Lékařský dům ČLS JEP Sokolská… více...