Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný  časopis Nutrition News a časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

Ocenění pro knihu Klinická výživa – cena Josefa Hlávky - Cenu Josefa Hlávky za rok 2022 pro obor lékařství obdržela kniha Klinická výživa autorů Kohout, Havel, Matějovič, Šenkyřík a spol. více...
Vídeňská deklarace – nutriční péče jako lidské právo -říjen 2022 - Na 44. Kongresu ESPEN ve Vídni byla dne 5.9.2022 podepsána Mezinárodní deklarace o nutriční péči jako lidském právu. Na podpisu se podílely odborné společnosti z Ameriky (ASPEN, FELANPE), Evropy (ESPEN)… více...
XXXIX. kongres SKVIMP Hradec Králové 1.–3.6.2023, Nové Adalbertinum - paralelní bloky pozvaní zahraniční hosté posterová sekce recentní doporučení sekce nutričních terapeutů sympozia "hands on" satelitní kurz IPVZ “Akutní metabolické stavy“   více...