Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný  časopis Nutrition News a časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

Program kongresu zde - Program XXXVIII. Mezinárodního kongresu SKVIMP ke stažení zde a k nahlédnutí       více...
PODPORA PRO UKRAJINU - 3.3.2022: Výbor Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP rozhodl o poskytnutí finanční pomoci občanům Ukrajiny ve výši 50 000,- (padesát tisíc) Kč. Částka byla poukázána na účet Velvyslanectví… více...
Kongres SKVIMP bude 2.-4.6.2022 - XXXVIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se bude konat na obvyklém místě v Adalbertinu v Hradci Králové ve dnech 2.-4.6. 2022 další podrobnosti zde více...