Mapa stránek | YouTube

Uživatelské jméno:    Heslo: 

Výbor společnosti

(od 6.3.2015)

Předseda:

doc. MUDr. Těšínský Pavel
pracoviště: JIMP, II. interní klinika, pav. S1, FNKV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 168 144
email: pavel.tesinsky@fnkv.cz, tesinsky@centrum.cz

Místopředseda:

doc. MUDr. Kohout Pavel, Ph.D.
pracoviště: II. interní klinika, FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
tel: 261 083 781
email: pavel.kohout@ftn.cz

Vědecký sekretář:

MUDr. František Novák, Ph.D.
pracoviště: JIP, IV. interní klinika, VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 962 869
email: fnova@lf1.cuni.cz

Sekretářka:

Bc. Vladimíra Šmejkalová
Pracoviště: II. interní klinika, FNKV a 3. LF UK
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
email: vladimira.smejkalova@fnkv.cz

Pokladník:

MUDr. Havel Eduard, Ph.D.
pracoviště: JIP, Chirurgická klinika - FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 890
email: havele@lfhk.cuni.cz

Členové výboru:

prof. MUDr. Zadák Zdeněk, CSc.
pracoviště: Centrum pro výzkum a vývoj, LF UK a FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 154 (166)
email: zadak@lfhk.cuni.cz

prim. MUDr. Pospíšil Václav
pracoviště: Interní odd., Nemocnice
U Nemocnice 1161
363 01 Ostrov nad Ohří
tel: 353 612 500
email: kuma.pospisil@seznam.cz

prof. MUDr. Anděl Michal, DrSc.
pracoviště: II. interní klinika, 3. LF UK FN KV
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 102 233
email: michal.andel@lf3.cuni.cz

MUDr. Satinský Igor, Ph.D.
pracoviště: Mezioborová JIP
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov 1
tel: 596 491 687
email: igor.satinsky@nsphav.cz

prof. MUDr. Sobotka Luboš, CSc.
pracoviště: Klinika gerontologická a metabolická, FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 231
email: pustik@lfhk.cuni.cz

MUDr. Beneš Petr
pracoviště: Interní odd., Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257 272 647
email: petr.benes@homolka.cz

MUDr. Maňák Jan, Ph.D.
pracoviště: Klinika gerontologická a metabolická, FN
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: 495 832 403
email: janmanak@usa.net

MUDr. Szitányi Peter, Ph.D.
pracoviště: KDDL VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
121 09 Praha 2
tel: 224 967 777
email: peter.szitanyi@vfn.cz

Předseda RK:

prof. MUDr. Teplan Vladimír, CSc.
pracoviště: Klinika nefrologie, IKEM
Vídeňská 800
140 21 Praha 4 - Krč
tel: 261 363 181
email: vladimir.teplan@seznam.cz

Členové RK:

doc. MUDr. Vyhnánek František, CSc.
pracoviště: Chirurgická klinika, FNKV a 3. LF UK
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 162 410, 471
email: vyhnanek@fnkv.cz

prof. MUDr. Charvát Jiří, CSc.
pracoviště: JIP, Interní klinika, FNM
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel: 224 434 051
email: jiri.charvat@fnmotol.cz
Česká lékařská společnost
nutritionDay 2017 - přidejte se
nutritionDay worldwide
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
38th ESPEN Congress Copenhagen 2016
37th ESPEN Congress Lisbon
Nutricia a.s.
Baxter CZECH spol. s r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Fresenius Kabi AG
Nestlé Česko s.r.o.
Abbott Česká republika
Česká gastroenterologická společnost
The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)
Critical Care Nutrition
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)
stáhnout Adobe Acrobat
Poslední aktualizace systému: 10.10.2017 |
©2008-2018 design: Přemysl Aubrecht, code: Jan Pospíšil All rights reserved