Mapa stránek | YouTube

Uživatelské jméno:    Heslo: 

AktualityXXXIV. Mezinárodní kongres SKVIMP

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIV. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 5. - 7. dubna 2018 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude "Správnou výživou k zotavení: věda, důkazy a praxe", podtéma: "Doporučené postupy v klinické výživě – přínosy a úskalí". Pozvánka je ke stažení zde.

Více informací na stránce kongresu.


nutritionDay 2017 V České republice


Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2017, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN). V celosvětovém měřítku se tímto sběrem dat Česká republika zařadila mezi 4 nejaktivnější země světa (Rakousko, Belgie, USA a ČR). Aby bylo možné porovnat získaná data v čase, posoudit trend nutričního stavu našich pacientů i naší péče o ně, bylo by dobré, kdyby se i v letošním roce, tedy s dvouletým odstupem, podařilo nashromáždit pokud ne stejný objem dat, tedy alespoň data od významného počtu pacientů všech zmíněných kategorií. Zaznamenejte si proto toto datum a hlavně ZÚČASTNĚTE SE!

Stejně jako v minulých letech, data získaná od pacientů/klientů v rámci akce ND2017 bude možné vkládat do centrální databáze www.nutritionday.org ode dne pořádání akce (9. 11. 2017) cca do konce kalendářního roku 2017.

Nezapomeňte si poznačit termíny pro doplnění tzv. výstupních dat ("outcome"), popisujících stav pacientů v nemocnicích ke dni 9. 12. 2017, stav pacientů JIP ke dni 9. 1. 2018 a stav klientů domů s pečovatelskou službou a LDN ke dni 9. 5. 2018 (tedy po 30, 60 respektive po 180 dnech od konání nutritionDay 2017).

Více informací na stránce NutritionDay 2017.


ONCA: Podvýživa pacientů snižuje šanci na uzdravení a prodražuje léčbu


Podvýživa spojená s nemocí negativně ovlivňuje léčbu pacientů v evropských zemích. Každý pacient by měl být systematicky testován, a pokud je v malnutrici či riziku jejího rozvoje, mít přístup k přiměřené, spravedlivé a vysoce kvalitní nutriční péči.

Mezinárodní kampaň Optimal Nutrition Care for All (Optimální nutriční péče pro všechny) byla zahájena s podporou Evropského parlamentu v roce 2014. Jedná se o iniciativu řady zainteresovaných stran, která si klade za cíl umožnit přístup k optimální nutriční péči pro všechny občany pomocí koordinace národních plánů a osvědčených postupů pro optimální nutriční péči v jednotlivých převážně v evropských zemích.

Celá tisková zpráva je ke stažení zde.


XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 30. března - 1. dubna 2017 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude "Výživa integruje medicínu: od jednotlivých živin ke klinické praxi". Pozvánka je ke stažení zde.

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotazníku http://www.skvimp.cz/dotaznik-kongres2017. Uzávěrka on-line přihlášek je 22. 3. 2017.

Více informací na stránce kongresu.


III. ročník Akademie umělé plicní ventilace

Přijměte, prosím, pozvání na třetí ročník Akademie umělé plicní ventilace, která se koná 11. - 12. 4. 2017 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny "Akademie intenzivní medicíny".

Program prvního dne je rozdělen mezi teoretické přednášky a workshopy s interaktivními kazuistikami, druhý den je věnován praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu.

Podrobné informace o akci a způsobu registrace naleznete na www.akademie-upv.cz.

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové


19th Colours of Sepsis - PG kurz Sepse a MODS

Dovolujeme si Vás pozvat na 19. ročník Colours of Sepsis, který se bude konat 7. - 10. února 2017 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.


Více informací naleznete na stránce www.sepseostrava.cz.


Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

Další setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu se bude konat dne 25. 11. 2016 v 10:00 v Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, pavilon A1, 1. patro.

Program bude k dispozici v průběhu října 2016.

Za organizační tým doc MUDr Pavel Kohout.


26. Dni klinickej výživy, mezinárodná konferencia SSPEV

Dovolujeme si Vás pozvat na 26. Dny klinické výživy, mezinárodní konferenci Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy, které se konají 9. - 11. listopadu 2016 v Martinu na Slovensku. První informace o kongresu jsou ke stažení zde.


17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia (PENSA 2016)

Dovolujeme si Vás pozvat na 17. kongres Asijské společnosti pro parenterální a enterální výživu, který se koná 6. - 8. prosince 2016 v Teheránu, Íránu. Tématem tohoto kongresu bude "Fighting Malnutrition in Hospital". Zvací dopis je ke stažení zde.

Více informací na stránce kongresu.


XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 17. - 19. března 2016 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude "Optimální nutriční péče pro každého". Pozvánka je ke stažení zde.

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotazníku http://www.skvimp.cz/dotaznik-kongres2016. Uzávěrka on-line přihlášek je 9. 3. 2016.

Více informací na stránce kongresu.


Grant MNI pro nejlepší iniciativu týkající se optimální nutriční péče


Medical Nutrition International (MNI) oznamuje vyhlášení nového grantu ve výši 30 000 € na probíhající nebo plánované národní iniciativy, jejichž cílem je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All). Grant MNI bude realizován prostřednictvím národních asociací sdružujících výrobce klinické výživy, které projekt ONCA podporují. Autor vítězného návrhu bude oznámen na kongresu ESPEN 2016 v Kodani v září 2016, kde představí svůj projekt v průběhu sekce věnované projektu ONCA. Termín pro podání návrhů je 16. června 2016.

Kritéria a další informace pro podání návrhů na:
http://www.medicalnutritionindustry.com/mni-grant/2015-grant


Vzdělávací granty Asociace výrobců klinické výživy u příležitosti konání nutritionDay 2015 uděleny


Tiskovou zprávu AVKV naleznete zde. Soubor se všemi zaslanými soutěžními příspěvky si můžete stáhnout zde.


Česká republika na konferenci v Berlíně přistoupila do evropského programu ONCA - Optimální nutriční péče pro všechny


Implementační konference Berlín 3.-4.11.2015 ONCA - Optimální nutriční péče pro všechny (Optimal Nutrition Care for All) je program, jehož hlavním cílem je vytvořit podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v populaci a zejména podvýživy ve stáří a nemoci.

Česká delegace se souhlasem Ministerstva zdravotnictví představila národní iniciativu boje proti malnutrici vycházející z Akčního plánu pro správnou výživu. Tento plán je součástí vládní strategie Zdraví 2020, která byla projednaná na zasedání vlády ČR v srpnu tohoto roku.

Nejdůležitější součástí iniciativy je zavedení celoplošného systému vyhledávání rizika podvýživy a jeho včasné řešení v rámci preventivních programů na všech úrovních zdravotní péče. Odhadované úspory nákladů na zdravotní a sociální péči po úspěšném zavedení představených opatření se odhaduji v řádu miliard korun. Hlavní přínos lze předpokládat zájmena v redukci objemu finančních prostředků nezbytných na léčbu komplikací, rehabilitaci a zmírnění dopadu trvalých následků na kvalitu života.

Českou delegaci na Berlínské implementační konferenci tvořili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Společnosti pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči ČLS JEP a Asociace výrobců klinické výživy.

Program konference iniciovala a koordinovala organizace European Nutrition for Health Alliance (ENHA) spolu se svými členy.

Iniciativa ONCA ČR
Dr. Marie Hrudková
e-mail: mhrudkova@avkv.cz
tel.: +420 602 478 359
Berlínská konference ONCA zleva: MUDr. František Vojík (předseda AVKV), Prof Frank de Man (president ENHA), MUDr. František Novák, Ph.D (vědecký sekretář SKVIMP), Doc. MUDr. Pavel Těšínský (předseda SKVIMP), Prof Prof Andre van Gossun (president ESPEN)
Česká prezentace na berlínské konferenci ONCA: MUDr. František Novák, Ph.D (vědecký sekretář SKVIMP) a MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (garant pro akční plán "Správná výživa a stravovací návyky" ZDRAVÍ 2020, MZ ČR)

Česká lékařská společnost
nutritionDay 2017 - přidejte se
nutritionDay worldwide
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
38th ESPEN Congress Copenhagen 2016
37th ESPEN Congress Lisbon
Nutricia a.s.
Baxter CZECH spol. s r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Fresenius Kabi AG
Nestlé Česko s.r.o.
Abbott Česká republika
Česká gastroenterologická společnost
The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)
Critical Care Nutrition
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)
stáhnout Adobe Acrobat
Poslední aktualizace systému: 10.10.2017 |
©2008-2018 design: Přemysl Aubrecht, code: Jan Pospíšil All rights reserved