Mapa stránek | YouTube

Uživatelské jméno:    Heslo: 

Komu je ND 2015 určen

V roce 2015 byly sledovány údaje o výživě, příjmu potravy a nutriční péči na pracovištích čtyř hlavních skupin – na lůžkových odděleních nemocnic (různých oborů), zvlášť na lůžkových onkologických odděleních, na jednotkách intenzivní péče (JIP, ARO) a nakonec v zařízeních dlouhodobé a ošetřovatelské péče, tedy typu LDN či DPS.

Nemocnice


Nutriční audit je založen na hodnocení jednotek/oddělení, jako jsou nemocniční a audit lze opakovat každoročně. Účastnit se mohou všechna oddělení nemocnic a domy pro seniory, LDN a podobná zařízení. Účast pro zařízení domácí péče, denní stacionáře a instituce ambulantní péče nebo jiná zdravotnická zařízení s ambulantní léčbou zatím není možná a je plánována do budoucna. Pro získání komplexního obrázku o stavu nutriční péče je důležité, aby do auditu byli zařazeni všichni pacienti, přítomní na oddělení nemocnice v den konání nDay. K dispozici jsou dotazníky v různých jazykových mutacích, aby se umožnila účast i cizincům. Nelze zařazovat jednotlivé pacienty, pacienti musí být vždy zahrnuti v rámci celého pracoviště (lůžkové jednotky), které se k projektu nDay připojilo. Nelze hodnotit pacienty mladší než 7 let.

Onkologická oddělení


Nutriční audit probíhá podle stejných pravidel, jako na lůžkovém oddělení nemocnice, onkologická oddělení ale mají k dispozici tozšířené formuláře, zohledňující specifika onkologického onemocnění jednotlivých pacientů.

JIP


Cílem je získání komplexního obrazu o výživě na jednotce, proto je důležité, aby do auditu byli zahrnuti všichni pacienti, kteří jsou na JIP v den konání nutritionDay. Ve sběru dat můžete pokračovat i další čtvrtek po datu nutritionDay, až dosáhnete počtu 21 zařazených pacientů. Nezařazujte stejného pacienta dvakrát. Dotazníky jsou k dispozici v různých jazycích, to umožňuje zařazení pacientů, kteří nejsou rodilými mluvčími. Pacienti mladší 7 let jsou ve všech skupinách z auditu vyloučeni.

LDN, DPS


Nutriční audit je založen na bázi hodnocení jednotek. K nutričnímu auditu se proto mohou každoročně přihlásit i sanatoria, LDN či Domovy pro seniory. Cílem získat ucelený obraz zařízení, je proto důležité, aby do nutričního auditu byli zahrnuti všichni klienti, kteří jsou přítomni v den konání nutritionDay. Dotazníky jsou k dispozici v různých jazycích, je proto možné začlenění i klientů, kteří nejsou rodilými mluvčími. Zařazení typu domácí péče, denní stacionáře a zařízení poskytující ambulantní péči jsou plánovány do budoucna a zatím nejsou hodnoceny.
Česká lékařská společnost
nutritionDay 2017 - přidejte se
nutritionDay worldwide
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
38th ESPEN Congress Copenhagen 2016
37th ESPEN Congress Lisbon
Nutricia a.s.
Baxter CZECH spol. s r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Fresenius Kabi AG
Nestlé Česko s.r.o.
Abbott Česká republika
Česká gastroenterologická společnost
The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)
Critical Care Nutrition
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)
stáhnout Adobe Acrobat
Poslední aktualizace systému: 10.10.2017 |
©2008-2018 design: Přemysl Aubrecht, code: Jan Pospíšil All rights reserved