Mapa stránek | YouTube

Uživatelské jméno:    Heslo: 


Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Česká společnost intenzivní medicíny
Česká internistická společnost
Česká pediatrická společnost
Česká asociace sester

pořádají

XXV. KONGRES SKVIMP
Moderní trendy v klinické výživě a metabolické péči

TERMÍN A MÍSTO MÍSTO KONÁNÍ

19. – 21. 2. 2009
Výukové centrum Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové
areál Fakultní nemocnice Hradec Králové

ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY KONGRESU

PROGRAM

Podrobný program kongresu (dokument ke stažení)

Ve čtvrtek 19.2. bude součástí programu samostatný blok sesterské a dietologické sekce.

Program sesterské sekce - čtvrtek 19.2. (dokument ke stažení)

Ostatní program je společný pro lékaře a střední zdravotnické pracovníky.

V sobotu 21. 2. bude zařazen edukační blok.

Kongres bude garantován vědeckou radou ČLS JEP a ČAS, bude započítán do systému celoživotního vzdělávání lékařů a středních zdravotnických pracovníků.

Součástí kongresu bude výstava firem, nabízejících služby v oboru klinické výživy, intenzivní mediciny, v péči o kriticky nemocné a v oborech souvisejících.

POPLATKY

PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍKŮ

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím dotazníku zde: (on-line přihlášování již bylo uzavřeno). Uzávěrka on-line přihlášek je 12.2.2009.

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

Abstrakta budou přijímána v rozsahu maximálně 3 stránek včetně literatury ve formátu Microsoft Word 2000, písmo Times New Roman, řádkování jednoduché. Pokud používáte verzi textového editoru vyšší než Word pro Microsoft Office 2000, je třeba dokument uložit ve formátu Word 2000 nebo ve formátu *.rtf.

Abstrakta zasílejte e-mailem na adresu koubojit@fnhk.cz. Uzávěrka pro příjem abstrakt je 12. ledna 2009 ve 12:00 hodin SEČ.

V doprovodném e-mailu napište, zda preferujete prezentaci ve formě přednášky nebo ve formě posteru. O definitivním zařazení rozhodne organizační výbor kongresu.

DŮLEŽITÁ DATA

Uzávěrka abstrakt: 12.1.2009 ve 12.00

Uzávěrka přihlášek: 12.2.2009

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ


Výukové centrum LF a FN Hradec Králové, areál Fakultní nemocnice
19.2.2009    12.00 – 18.00 hodin
20.2.2009    8.00 – 16.00 hodin
21.2.2009    8.00 – 10.00 hodin

STRAVOVÁNÍ

Káva, minerálka a malé občerstvení bude podáváno o přestávkách.

Na 20.2.2009 lze zajistit oběd - objednávka oběda viz on-line přihláška (účastníci si hradí samostatně).

Dne 19.2.2009 proběhne společenský večer s rautem (vstupenky budou připraveny pro přihlášené - viz on-line přihláška).

STORNO ÚČASTI

Storno účasti je nutno nahlásit organizátorovi písemně. Při zrušení účasti do 12.2.2009 vrátí organizátor kongresu 50% hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Možnosti ubytování například:

V Hradci Králové je k dispozici mnoho dalších ubytovacích kapacit.

Při zrušení objednaného ubytování platí storno podmínky daného hotelu.

HLAVNÍ SPONZOŘI

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU

EUROVERLAG spol. s r.o.
Bolzanova 5, 320 25 Plzeň http://www.euroverlag.cz/

Poznámka: základní informace o kongresu jsou soustředěny zde na stránkách SKVIMP. Další kongresové stránky - www.kongreskvimp2009.cz a www.skvimp2009.cz, původně připravované firmou Euroverlag s.r.o., nebyly z důvodu lepší přehlednosti zprovozněny.
Česká lékařská společnost
nutritionDay 2017 - přidejte se
nutritionDay worldwide
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
38th ESPEN Congress Copenhagen 2016
37th ESPEN Congress Lisbon
Nutricia a.s.
Baxter CZECH spol. s r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Fresenius Kabi AG
Nestlé Česko s.r.o.
Abbott Česká republika
Česká gastroenterologická společnost
The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)
Critical Care Nutrition
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)
stáhnout Adobe Acrobat
Poslední aktualizace systému: 10.10.2017 |
©2008-2018 design: Přemysl Aubrecht, code: Jan Pospíšil All rights reserved