Mapa stránek | YouTube

Uživatelské jméno:    Heslo: 

Jak se stát členem

Kdo se může stát členem SKVIMP?

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) je odborná společnost, která je součástí - organizační složkou - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Členství ve SKVIMP je proto vzájemně podmíněno členstvím v ČLS JEP.

Řádným členem SKVIMP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a SKVIMP, zaváže se přispívat k jejich plnění a přihlásí se písemně k členství v ČLS JEP a současně ve SKVIMP. Členem ČLS JEP a tedy i SKVIMP se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Členem se může stát občan České republiky i cizinec.

Řádný člen ČLS JEP může být současně členem neomezeného počtu organizačních složek ČLS JEP (tedy odborných společností a lékařských spolků), do každé této organizace je ale třeba se přihlásit samostatnou přihláškou.

Jak se stát členem SKVIMP?

Zájemce o členství ve SKVIMP vyplní žádost o přijetí - přihlášku. Vyplněnou přihlášku pak zašle na adresu ČLS JEP (adresa je mimo jiné uvedena na formuláři přihlášky). V přihlášce je kromě osobních údajů žadatele třeba vypsat, do jaké organizační složky (odborné společnosti či lékařského spolku) se zájemce hlásí.

Formulář přihlášky pro individuální zájemce naleznete zde, formulář přihlášky pro právniské osoby (firmy) naleznete zde.

Pokud se zájemce hlásí do více odborných společností anebo do odborné společnosti a lékařského spolku současně, je pro každý tento subjekt nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Další podrobnosti a kontakty pro přihlášení najdete zde.

Co se stane po podání přihlášky?

Řádně vyplněnou a zaslanou přihlášku přijme oddělení členské evidence ČLS JEP a po registraci ji předá výboru odborné společnosti k vyjádření, v tomto případě sekretáři výboru SKVIMP.

Pokud výbor SKVIMP neshledá žádné objektivní překážky v případném členství žadatele, potvrdí na přihlášce doporučující stanovisko a přihlášku obratem předá zpět na oddělení členské evidence ČLS JEP, kde dokončí formální postup přijetí za člena a o výsledku žadatele vyrozumí.

Česká lékařská společnost
nutritionDay 2017 - přidejte se
nutritionDay worldwide
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
38th ESPEN Congress Copenhagen 2016
37th ESPEN Congress Lisbon
Nutricia a.s.
Baxter CZECH spol. s r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Fresenius Kabi AG
Nestlé Česko s.r.o.
Abbott Česká republika
Česká gastroenterologická společnost
The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.)
Critical Care Nutrition
Asociace výrobců klinické výživy (AVKV)
stáhnout Adobe Acrobat
Poslední aktualizace systému: 10.10.2017 |
©2008-2018 design: Přemysl Aubrecht, code: Jan Pospíšil All rights reserved